Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dr. Lucian Duţă, a declarat, joi, cu prilejul deschiderii Forumului „E-Health Congress 2010”, că la 20 de ani după revoluţie informatizarea sistemului de sănătate din România nu este finalizat.

El a menţionat că programul a început în urmă cu zece ani, program de informatizare a CNAS cu patru componente: Sistemul Informaţional Unitar Integrat (SIUI), cardul pacientului, cardul pentru reţeta electronică şi cardul pentru fişa electronică. Din cele patru componente însă numai SIUI a fost implementat în urmă cu doi ani şi nu în cele mai bune condiţii, dar a constituit primul pas făcut în informatizarea sistemului, a accentuat preşedintele CNAS.

Referitor la celelalte componente, dr. Duţă a spus că, din diferite motive, au fost transferate ministerului două dintre ele, şi că în urmă cu cinci-şase luni acestea au revenit la CNAS. În contextul în care a crescut numărul furnizorilor în servicii medicale este necesară o creştere a calităţii datelor dar şi accesului pacienţilor la serviciile medicale de bună calitate.

În legătură cu îmbunătăţirea acestora preşedintele CNAS a spus că se impune organizarea sistemului informatic al Casei. El a mai adăugat că din programul SIUI este aplicabil în proporţie de 80% , iar calitatea colectării datelor nu corespunde în totalitate necesităţilor CNAS. Cauzele care au dus la aceasta au fost de ordin legislativ din cauza limitării tehnologice şi a previziunii realiste.


„Am plecat de la o previziune de câteva mii de furnizori de servicii medicale şi în 2010 s-a ajuns la zeci de mii, iar capacitatea actualului sistem nu face faţă existând pericolul blocării sistemului”, a spus preşedintele CNAS. În acest context se impune un alt program de construcţie al sistemului informatic al sănătăţii care să permită concentrarea datelor la nivel naţional din tot sistemul naţional de sănătate. AGERPRES