Oficiul Teritorial Sud Vest al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) funcţionează începând de pe 8 mai la Craiova, această structură, la care sunt arondate judeţele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea, având ca scop îndrumarea unităţilor sanitare în procesul de implementare a managementului calităţii serviciilor medicale şi siguranţei pacientului.

Preşedintele ANMCS, dr. Vasile Cepoi, a afirmat la deschiderea oficiului că fără hotărârea conducerii spitalului de a asigura şi îmbunătăţi calitatea serviciilor medicale şi siguranţa pacientului, oricât s-ar investi în sistem, nu se vor obţine rezultate mai bune, iar managementul calităţii reflectă calitatea managementului.

„Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate este ‘medicul sistemului sanitar’. Consultă unităţile sanitare, adică le evaluează, stabileşte diagnosticul – acreditează – şi face recomandări terapeutice centrate pe pacient, pentru fiecare unitate sanitară. Mai mult decât atât, monitorizează evoluţia şi intervine cu corecţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi a siguranţei pacientului”, a declarat preşedintele ANMCS.

Acesta a mai spus că România are un un corp medical cu care se poate lăuda, a investit mult în reabilitarea spitalelor şi cu toate acestea, rezultatele ne plasează pe acelaşi ultim loc în UE pe care ne aflam şi cu 20 de ani în urmă.

„Producem medici şi asistenţi medicali pentru Occident şi ne mai rămân şi nouă, s-a dezvoltat un sector privat de asistenţă medicală care a contribuit major la introducerea de tehnologii medicale noi, a competiţiei, ca factor stimulativ al creşterii calităţii, s-a investit mult în reabilitarea spitalelor publice şi retehnologizare, dar mai trebuie. Au crescut sumele alocate pentru serviciile medicale în sistemul public de asigurări de sănătate. Cu toate acestea, rezultatele ne plasează pe acelaşi ultim loc pe care ne aflam şi cu 20 de ani în urmă”, a afirmat Cepoi.

Directorul general al ANMCS, Elena Dumitraşcu, a precizat că în aria de competenţă a oficiului din Oltenia sunt 72 de unităţi sanitare, dintre care 36 publice şi 36 private, iar în acest moment, 20 de spitale din zonă au fost evaluate şi încadrate în categorii de acreditare, în ciclul al II-lea de acreditare. AGERPRES