Guvernul a decis menţinerea pragului pentru achiziţiile publice fără licitaţie la 15.000 de euro, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate în şedinţa de marţi, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Andrei Zaharescu.

Executivul a adoptat OUG privind pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Prin acest act normativ, România aliniază reglementarea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii la prevederile Comisiei Europene. „OUG reglementează în principal ajustarea pragurilor peste care există obligaţia efectuării unei publicităţi la nivel european în sensul corelării cu noile prevederi europene. De asemenea, OUG vizează corelarea cu prevederile Legii 554/2004 şi cu cele ale noului Cod civil”, a spus Zaharescu.

Întrucât s-au primit semnale din partea societăţii civile, pragul pentru achiziţia directă rămâne echivalentul în lei a 15.000 de euro fără TVA, a punctat oficialul. Pragul valoric al contractelor de la care autorităţile pot cumpăra direct produse, servicii sau lucrări, fără să fie obligate să iniţieze licitaţii publice, urma să fie majorat, potrivit proiectul iniţial de OUG, de la 15.000 de euro la 30.000 de euro.

Pentru flexibilizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică se instituie obligaţia notificării în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) de către autorităţile contractante a achiziţiilor directe ce depăşesc echivalentul în lei a 5.000 de euro plus TVA. Totodată, se reduce de la 14 la 10 zile termenul de verificare a documentaţiei de atribuire de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
De asemenea, se reglementează un termen de trei zile pentru evaluarea documentaţiei de atribuire ce reprezintă o revenire la o documentaţie respinsă de ANRMAP şi un termen de două zile pentru verificarea eratelor la invitaţiile de participare. AGERPRES