Managerul persoana fizica sau reprezentantul desemnat de managerul persoana juridica trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior in domeniul medical, economic, juridic sau administrativ si al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de MSP, se precizeaza intr-o ordonanta de urgenta aprobata de Executiv si publicata, joi, in Monitorul Oficial.

Potrivit acesteia, pentru spitalele clinice in care se desfasoara si activitatea de invatamant si cercetare stiintifica medicala, managerul trebuie sa fie cadru universitar sau medic primar si sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de MSP si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Contractul individual de munca al persoanei care ocupa functia de manager se suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului, iar functia de manager este incompatibila cu exercitarea oricaror alte functii salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate , cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical, didactic si de studiu profesional, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice, se mentioneaza in OUG, care modifica si completeaza legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Totodata, persoanele care indeplinesc functia de manager pot desfasura activitate medicala in institutia respectiva. Contractul individual de munca al persoanelor care ocupa functii de conducere specifice comitetului director se suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului. Incepand cu data intrarii in vigoare a acestei OUG, adica data publicarii in MO, functia de manager sau manager interimar al spitalului, ocupata in prezent potrivit legii, poate fi exercitata numai de persoana fizica sau reprezentantul desemnat de managerul persoana juridica care indeplineste dispozitiile acestui act normativ.

In termen de 3 zile, ministrul sanatatii numeste prin ordin comisii in vederea analizarii si verificarii indeplinirii de catre manageri a dispozitiilor OUG. Comisiile vor intocmi in 30 de zile de la numire un raport privind indeplinirea sau neindeplinirea de catre manageri sau manageri interimari de spital a dispozitiilor aprobate de Executiv. Potrivit Executivului, actul normativ este impus de ”problemele aparute in sistemul de asistenta spitaliceasca din Romania, ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui numar insemnat de spitale, cu consecinte directe in calitatea ingrijirilor medicale acordate populatiei.”