Gala TopMedici, aflată la a şasea ediţie, a reunit miercuri personalităţi cu performanţe excepţionale a căror pregătire este însoţită de căldură umană, devotament şi deschidere către lume. Premiile au fost acordate de un Consiliu Consultativ, care a făcut selecţia premianţilor. Criteriile care au stat la baza punctajului au fost: inovaţia, performanţa profesională, spiritul de echipă şi capacitatea de a forma specialişti, managementul bolnavului şi abilitatea de comunicare.

În cadrul Galei TopMedici au decernate premii de excelenţă medicilor: prof. dr. Gabriela Produ, Vladimir Beliş, Ion Bordeianu, Maria Dorobanţu, Leonida Gherasim, Constantin Ionescu Târgovişte, Maria Moţiu, dr. Marcel Oancea, prof. dr. Traian Pătraşcu, Dorel Săndescu, Eugen Târcoveanu, Liviu Vlad.

Premiul TopMedici de excelenţă în management i-a fost atribuit prof. dr. Alexandru Irimie.
Profesorul doctor Ion Bruckner a obţinut premiul pentru performanţă medicală în echipă, conf. dr. Corneliu Moldovan a primit premiul de excelenţă pentru promovarea medicinei şi terapiei integrative. Premiul pentru performanţă în comunicare a revenit prof. dr. Vasile Astărăstoae şi prof. dr. Mircea Cinteză.

Premiul TopMedici pentru inovaţie i-a fost atribuit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, colectiv alcătuit din inginerii Alexandru Moldovan, Adrian Pacioga şi Stanca Comşa.

În anii anteriori au mai fost premiaţi, între alţii, prof. dr. Ioanel Sinescu, acad. prof. dr. Constantin Popa, prof. dr. Rodica Anghel, prof. dr. Mircea Diculescu şi conf. dr. Petre Calistru. AGERPRES