La Palatul Parlamentului, masa rotundă organizată de Fundaţia Renaşterea în parteneriat cu Comisia pentru sănătate din Senatul României a supus atenţiei publice primele rezultate ale proiectului ReThink HPV Vaccination, care au identificat percepţiile şi atitudinile legate de vaccinarea împotriva HPV şi au evidenţiat provocările şi soluţiile în acest domeniu vital al sănătăţii publice. Prin promovarea vaccinării şi asigurarea accesului la aceste vaccinuri pentru toţi tinerii, România poate realiza progrese semnificative în combaterea cancerului de col uterin şi în îmbunătăţirea sănătăţii publice. În acest context este cu atât mai important Proiectul ReThink HPV Vaccination- cofinanţat de Comisia Europeană, coordonat de Fundaţia Renaşterea şi avându-i ca parteneri Centrul pentru Inovare în Medicină | Inovare în Sănătate (INOMED) şi Eurocomunicare.

La evenimentul din 11 aprilie 2024 au participat personalităţi de marcă din domeniul medical, sociologic şi al comunicării, reprezentanţi ai autorităţilor legislative şi executive şi din mass media.

Printre participanţii de seamă s-au numărat: Profesor Dr. Adrian Streinu Cercel, Preşedintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, care a adus în discuţie rolul educaţiei pentru promovarea vaccinării HPV în România. „Trebuie să începem educaţia pentru sănătate cât mai devreme. Să le vorbim copiilor despre igienă, protecţie şi despre beneficiile vaccinării. Avem modelul ţărilor care vaccinează din 2009. Spre exemplu, în Australia s-a făcut educaţie continuă, iar prin vaccinarea anti HPV a fetelor şi băieţilor s-a ajuns la eliminarea cancerului de col uterin. Nu mai există acestă boală în Australia!”, a concluzionat profesorul Streinu Cercel.

Mihaela Geoană, Preşedintele Fundaţiei Renaşterea, a prezentat obiectivele proiectului ReThink HPV, evidenţiind importanţa educării şi conştientizării beneficiilor prevenţiei. „Deşi s-au făcut paşi extrem de importanţi în ceea ce priveşte prevenţia, în ţara noastră, statisticile încă ne plasează primele locuri la incidenţa şi mortalitatea din cancerul de col uterin. Astăzi, sunt foarte accesibile atât prevenţia primară, cât şi cea secundară, dar acestea nu sunt îndeajuns comunicate şi, prin urmare, accesate. Aşa cum reiterăm la fiecare eveniment, orice campanie sau proiect pentru sănătate trebuie să fie comunicat intens targetat pe fiecare segment de populaţie, prin toate mediile, pentru a schimba statisticile atât de dramatice legate de cancerul de col uterin în România”, a evidenţiat Mihaela Geoană.

Dr. Tiberius Brădăţan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, a adus în discuţie strategiile şi politicile ministeriale pentru îmbunătăţirea accesului şi implementării vaccinului HPV. Dr. Gindrovel Dumitra, Medic Primar Medicina de Familie, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), membru in Comitetul Ştiinţific al Proiectului ReThink HPV Vaccination a subliniat rolul crucial al medicilor de familie în promovarea şi implementarea practicilor preventive în rândul populaţiei şi a cerut ajutorul presei şi a altor instituţii implicate pentru a disemina mesajele corecte despre vaccinarea anti HPV.

Au transmis mesaje video pentru susţinerea proiectului ReThink HPV Vaccination senatoarea Nicoleta Pauliuc, susţinătoare a programelor dedicate pacientelor oncologice, iniţiatoare a numeroase legi pentru pacienţi, ea însăşi învingătoare a cancerului; Jeliazko Arabadjiev, profesor asociat de Oncologie, Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice Bulgare de Imuno-Oncologie, Membru al Comitetului de Experţi în Oncologie Medicală al Ministrului bulgar al Sănătăţii, Consultant în Oncologie Medicală la Societate Europeană de Oncologie Medicală; dr. Degi LaszlĂł Csaba, profesor universitar abilitat la Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din Cluj – Napoca, Preşedinte al Organizaţiei Europene de Cancer (ECO) de la Bruxelles, secretar executiv al Societăţii Internaţionale de Psiho-Oncologie (IPOS) şi reprezentantul României la Asociaţia Americană a Asistenţilor Sociali din Oncologie; conferenţiar universitar Ileana Rotaru de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara, membru în Comitetul Ştiinţific al Proiectului ReThink HPV.

În legătură directă de la Bruxelles a fost profesor doctor Aurelie Joris, medic obstetrică-ginecologie la Spitalul Universitar Saint Pierre Bruxelles care a prezentat imaginea de ansamblu a cazurilor de cancere provocate de HPV şi rata mortalităţii asociate acestora în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, a arătat provocările şi soluţiile modelului belgian care sunt aceleaşi pe care Proiectul ReThink HPV Vaccination le-a identificat în România.

Prezentarea platformei https://rethink-hpv.eu/ro/ a fost susţinută de dr Marius Geantă, preşedinte al Centrului pentru Inovare în Medicină | Inovare în Sănătate (INOMED), partener în cadrul Proiectului ReThink HPV. Rezultatele studiului sociologic şi ghidul de comunicare, două dintre etapele parcurse până în prezent în proiect, au fost prezentate de conferenţiar universitar dr. Alina Duduciuc de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), coordonator al programului postuniversitar Comunicare în Domeniul Sănătăţii – Eurocomunicare, partener în cadrul Proiectului ReThink HPV.

Raluca Sîmbotin, Director Politici şi Relaţii Guvernamentale al MSD Romania a avut o intervenţie despre modele europene de vaccinare – campanii de succes derulate în Suedia şi Portugalia.

Victoria Asanache, navigator pentru pacienţi oncologici a vorbit despre rolul navigatorilor de pacienţi în prevenţie, screening şi conduita terapeutică şi a adus în discuţie cursurile ce vor avea loc în perioada mai – noiembrie în cadrul proiectului pilot ce se va desfăşura în judeţele Argeş şi Vrancea. Masa rotundă i-a avut ca invitaţi şi pe reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică din cele două judeţe menţionate, care susţin derularea proiectului pilot de formare de comunicatori- ReThink HPV.
Evenimentul a fost marcat de discuţii intense şi constructive, în care s-au dezbătut aspecte precum accesibilitatea vaccinului, comunicarea eficientă în rândul populaţiei şi nevoia de implicare a tuturor actorilor relevanţi în promovarea sănătăţii publice. Au participat activ jurnalişti şi specialişti în comunicare (Izabela Marinescu şi Dorin Chioţea de la TVR, dr Bogdan Ivănescu -doctor MiT, Oana Cociaşu -Medic One) care au susţinut rolul mass media în comunicarea beneficiilor vaccinului HPV şi reducerea incidenţei cancerului cervical şi a altor boli asociate HPV-ului.

Dezbaterea a abordat multiplele aspecte legate de vaccinarea împotriva HPV, inclusiv percepţiile şi atitudinile publicului, provocările întâmpinate în campaniile de vaccinare şi soluţiile propuse pentru depăşirea acestor obstacole. În cadrul dezbaterilor, s-au evidenţiat diverse provocări legate de vaccinarea împotriva HPV, precum lipsa informaţiilor adecvate în rândul populaţiei, stigmatizarea şi miturile asociate acestui tip de vaccin, precum şi nevoia de consolidare a eforturilor pentru accesul egal la vaccinare în toate zonele ţării. Participanţii au subliniat importanţa comunicării eficiente în promovarea vaccinării, evidenţiind necesitatea unei abordări integrate care să implice atât autorităţile sanitare, cât şi profesioniştii din domeniul medical, comunitatea şi societatea civilă. Totodată, s-a subliniat importanţa informării corecte şi a educaţiei în sănătate pentru creşterea gradului de conştientizare şi acceptare a vaccinării, în vederea reducerii incidenţei cancerului de col uterin în România.

Fundaţia Renaşterea pentru Sănătatea Femeii alături de Centrul pentru Inovaţie în Medicină (InoMed) şi Asociaţia Eurocomunicare, în calitate de parteneri, implementează proiectul „Regândirea şi Reducerea inegalităţilor în vaccinarea HPV prin comunicare şi training personalizat, bazate pe inovaţie socială şi determinanţii comportamentali ai sănătăţii” (ReThinkHPVaccination), cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul EU4Health. Scopul principal al acestui proiect este de a sprijini statele membre şi ţările în curs de extindere a UE să-şi regândească şi să-şi restarteze campaniile de vaccinare împotriva HPV şi, astfel, să facă un pas mai aproape de atingerea obiectivelor Planului european de combatere a cancerului şi Misiunii împotriva cancerului în ceea ce priveşte vaccinarea HPV şi prevenirea cancerului.

Mai multe detalii despre proiect: https://rethink-hpv.eu/ro/