Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în colaborare cu Consiliul Judeţean Giurgiu anunţă începerea implementării proiectului „Reţea pentru dezvoltare locală şi dialog civic Giurgiu”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi îşi propune (Scopul proiectului) capacitarea societăţii civile (ONG-uri, parteneri sociali), ca premisă pentru implicarea în dezvoltarea locală şi consolidarea relaţiei între comunitate şi administraţia publică locală în judeţul Giurgiu, cu focus pe domeniul sănătate şi protecţie socială.

Pentru implementarea cu succes a proiectului, Federaţia UNOPA a semnat un Parteneriat de Dezvoltare Locală cu Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sprijinul căruia se va asigura implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a resurselor care au fost planificate şi realizate prin cererea de finanţare propusă.

Pentru îndeplinirea scopului, proiectul contribuie, pe de o parte la dezvoltarea pe termen lung a competenţelor şi abilităţilor reprezentanţilor societăţii civile, iar pe de altă parte facilitează implicarea acestora în dezvoltarea locală din trei perspective: educaţie pentru cetăţenie activă, implicarea societăţii civile în procesul de luare a deciziilor şi dezvoltarea unui mecanism de dialog între administraţia publică locală şi societatea civilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS.1 Creşterea capacităţii de utilizare a mecanismelor şi instrumentelor de participare/consultare pentru 80 reprezentanţi ai ONG-urilor şi partenerilor sociali din judeţul Giurgiu. În vederea realizării acestui obiectiv, grupul ţintă al proiectului va participa la un program de instruire în cadrul căruia va dobândi competenţele şi aptitudinile specifice cetăţeniei active şi implicării în dezvoltarea locală.

OS.2 Dezvoltarea dialogului civic între reprezentanţii societăţii civile (parteneri sociali, ONG-uri etc.), personalul din autorităţile şi instituţiile publice locale, aleşii locali şi cetăţeni în vederea creşterii implicării comunităţii locale în procesul de luare a deciziilor, la nivelul judeţului Giurgiu (80 persoane). Prin proiect, se va realiza o platformă online menită să aducă laolaltă decidenţii politici locali şi societatea civilă, astfel încât aceasta din urmă să fie implicată activ în stabilirea agendei locale, identificarea problemelor, luarea deciziilor, advocacy local, etc. Mai mult de atât, ca urmare a dezvoltării platformei, vom facilita mobilizarea membrilor prin intermediul unor focus grupuri pentru a discuta formularea, implementarea şi evaluarea politicilor publice de la nivel local, cu accent pe zona de sănătate şi protecţie socială.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

1. 80 de persoane de la nivelul Ong-urilor şi partenerilor sociali din judeţul Giurgiu au fost instruite pe tema cetăţeniei active şi implicării în dezvoltarea locală

2. O reţea dedicată dezvoltării locale şi dialogului civic la nivelul judeţului Giurgiu, formată din 80 persoane (reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, parteneri sociali, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor locale, aleşi locali şi cetăţeni) a fost operaţionalizată.

3. 6 policy brief-uri pe diferite teme de interes local (sănătate, drepturile omului, etc.) au fost înaintate către instituţiile relevante de la nivelul judeţului Giurgiu.

Valoarea totală a proiectului este de 424.949,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 353.982,51 lei, valoare nerambursabilă din bugetul naţional 62.467,51 lei şi cofinanţare UNOPA 8.498,98 lei.

Proiectul este implementat în perioada: 30 iunie 2022 – 29 August 2023.