În perioada 11 – 13 noiembrie, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a organizat Conferinţa de Farmacoeconomie, în vederea identificării şi elaborării de propuneri pentru implementarea sustenabilă a Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului.

La eveniment au participat asociaţii de pacienţi, parlamentari – autori de iniţiative legislative în domeniul oncologiei – , Preşedintele Comisiei Consultative de Oncologie a Ministerului Sănătăţii, medici oncologi, o parte din specialiştii care fac parte din Grupul de Lucru al Planului Naţional de Cancer, reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai caselor judeţene de asigurări de sănătate judeţene şi ai industriei farmaceutice, se arată într-un comunicat al FABC.

„În urma discuţiilor a reieşit importanţa elaborării normelor tehnice pentru implementarea Planului Naţional de Cancer, atât din perspectiva optimizării parcursului pacientului şi al eficientizării cheltuielilor, cât şi din perspectiva identificării domeniilor unde este nevoie de alocări suplimentare în anii următori pentru acoperirea nevoilor efective de diagnostic şi tratament ale pacienţii din România”, se precizează în document.

Ţinând cont de faptul că boala oncologică aduce o povară semnificativă în populaţie, una dintre propuneri a vizat actualizarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, prin crearea unui cadru favorabil de evaluare a medicaţiei specifice.

„A fost subliniată necesitatea prioritizării adecvate a bugetului Programului Naţional de Oncologie şi cost-volum disponibil astfel încât niciun pacient să nu rămână fără tratamentul adecvat, situaţie cu care din păcate spitalele se confruntă în prezent. În acelaşi timp trebuie făcuţi paşi rapizi şi concreţi pentru implementarea Programului Naţional de Cancer care prevede măsuri aliniate cu bunele practici şi obiectivele comune europene incluse în Planul European de Combatere a Cancerului”, se mai subliniază în comunicat.

La eveniment s-au abordat următoarelor subiecte:

  • Situaţia actuală a finanţării sistemului medical – carenţe, derapaje, fără sustenabilitate şi predictibilitate (la modul general) privind programele naţionale;
  • Efectele subfinanţării;
  • Soluţii de viitor – identificarea fondurilor necesare, în mod real, pentru sistemul sanitar, privind programele naţionale;
  • Strategii coercitive de implementare şi finanţare;
  • Norme reale de contractare a serviciilor şi a tratamentelor medicale.

„Concret, toţi specialiştii implicaţi în domeniu, trebuie să lucreze împreună la realizarea normelor de implementare ale PNPCC într-un timp cât mai scurt. Într-adevăr, nu va fi uşor, în primul rând cred că este nevoie de o foarte bună organizare (…) Sunt probleme, multe neajunsuri de care ne lovim permanent, care ne împiedică să avem o activitate fluidă. Sunt acte normative care parca sunt făcute împotriva noastră. Poate un prim pas ar fi organizarea la un anumit nivel, poate chiar la nivelul Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, un organism de câţiva oameni, care sa adune toată legislaţia care exista şi care are impact, inclusiv ordine de ministru si HG-uri”, a declarat prof. dr. Michael Schenker, preşedinte Comisia Consultativă de Oncologie din Ministerul Sănătăţii.

„Ministerul Sănătăţii este cap de coardă în toată această aventură care va urma în ceea ce priveşte implementarea PNPCC, şi din păcate acesta nu este prezent. Acum, legea a intrat deja în vigoare în 8 noiembrie, fiind publicata in MO, iar teoretic din 9 noiembrie Ministerul Sănătăţii trebuia să înceapă să organizeze aceasta primă întâlnire – paradoxal o organizează asociaţia de pacienţi. Chestiunile de rezolvat din acest plan, sunt multe şi până la urmă, aceste detalii vor face ca planul să fie transpus în viaţa reală sau nu”,  a spus conf. univ. av. dr. Dan Cimpoeru.

„Trebuie să solicitaţi Ministerului Sănătăţii (…) să desemneze o persoană responsabilă cu implementarea planului la nivel de secretari de stat – care la rândul lor să îşi constituie echipa de Proiect sau Grupul de Lucru până la 31 decembrie 2022 –, o persoană cu atribuţii administrative cu care sa aveţi dialog constant, iar Grupul de Lucru trebuie să aibă un ataşat din Ministerul Sănătăţii” a declarat dr. Ingrid Oana Mocanu, director general Direcţia Farmaceutica din CNAS.

Concluziile workshopului au fost următoarele:

  • Disponibilitatea de a contribui la efortul de implementare a Planului Naţional din partea tuturor factorilor implicaţi în oncologie;
  • Oferta prezenţei în grupul de lucru de la Ministerul Sănătăţii a reprezentanţilor pacienţilor, industriei farmaceutice, asociaţii medicale profesionale, jurişti;
  •  Clarificarea modalităţilor şi surselor de finanţare a Planului Naţional;
  • Convocarea Consiliului Ştiinţific al FABC, care să vină cu soluţii imediate în vederea implementării Planului Naţional;
  • Desemnarea de către Ministrul Sănătăţii, a unei persoane responsabile la nivel de minister pentru dialog.