A fost aprobat Proiectul Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului Orășenesc “Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamț, depus de UAT (Primăria) Tîrgu Neamț și unitatea sanitară prin programul Componenta 7 – Transformare Digitală. Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. Proiectul este în valoare de 250.000 EUR fără TVA și va fi finanțat integral din fonduri PNRR.

Soluția informatică prevăzută prin proiect este destinată să sprijine dezvoltarea capacităților digitale ale Spitalului Orășenesc “Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamț, în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității/eficientizării la nivel institutional. De asemenea, se va asigura respectarea standardelor de formatare pentru manipularea datelor medicale, dar beneficiarii își propun să utilizeze soluția și la luarea de decizii bazate pe date. Nu în ultimul rând, obiectivul proiectului este să faciliteze conectarea cu o eventuală platformă a Ministerului Sănătății pentru introducerea unei platforme centralizate de schimb de date interoperabile.

Prin proiect vor fi achiziționate o serie de echipamente IT de ultimă generație. Proiectul va permite migrarea tuturor aplicațiilor către tehnologia web based în cloud (SaaS), adaptarea lor pentru orice tip de dispozitiv mobil astfel încât să permită accesarea lor cu rapiditate peste tot pe unde se află pacientul (la componenta clinică, atât în interiorul, cât și în exteriorul ei), respectiv peste tot pe unde personalul administrativ este prezent (în cadrul unității sau în afara ei).

Proiectul face parte din strategia de dezvoltare a unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de cloud guvernamental. Realizarea proiectului a fost posibilă prin colaborarea dintre Primăria Tîrgu Neamț în calitate de lider de proiect și Spitalul Orășenesc „Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamț în calitate de beneficiar. Proiectul va ajuta la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite de unitatea sanitară și orientarea acestora către pacient.

Construit la jumătatea secolului XIX, spitalul din Tîrgu Neamţ este unul dintre puţinele edificii care se mai păstrează din perioada respectivă pe teritoriul oraşului. În cei 172 de ani de existenţă, spitalul de sub Cetate a cunoscut un permanent proces de înnoire, transformare şi diversificare a specialităţilor medicale. În prezent, spitalul este unitate sanitară cu personalitate juridică de gradul IV.

Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” deserveşte o populaţie de aproximativ 96.000 locuitori, din Tîrgu Neamţ şi din 16 comune învecinate.