Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Iași și în colaborare cu Institutul de Istorie ,,A.D. Xenopol”, organizează vineri și sâmbătă, 26 – 27 august 2022, cea de a treia ediție a Conferinței Anuale Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții. Evenimentul, păstrător și continuator al unei tradiții începute în perioada interbelică de grupul de intelectuali fondatori ai primului Muzeu al Orașului, concentrează în jurul dorinței de cunoaștere a trecutului local cele mai recente cercetări privitoare la istoria Iașului.

În afara comunicărilor de istorie, programul ediției din acest an include mai multe dezbateri în jurul unor teme de muzeologie și de marketing cultural. Astfel, în după-amiaza zilei de vineri, sub egida Muzeul în contextul geopolitic actual, muzeografi de la cele mai importante instituții de profil din Moldova se vor așeza în jurul unei mese rotunde, într-un schimb eficient de idei privitoare la protejarea și valorificarea valorilor de patrimoniu în condiții de criză. Totodată, conferința va crea cadrul prielnic pentru unele dezbateri referitoare la promovarea culturală și istorică a orașelor Iași și Chișinău.

Așadar, participanții, istorici, filologi, arheologi și arhitecți, muzeografi, geografi și pasionați de trecutul și prezentul orașului, tineri sau aflați la vârsta maturității academice, au răspuns și de această dată chemării lansate de Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, anticipând dorința publicului de a cunoaște trecutul orașului într-o manieră adaptată timpurilor prezente.