Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă precizează că nu reprezentanţii DSU sau IGSU au întocmit caracteristicile regăsite în caietul de sarcini elaborat în scopul achiziţionării testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă, ci reprezentanţi din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, la solicitarea Oficiului Naţional de Achiziţii Centralizate, care prevedea nevoia stringentă de sprijin din partea unor specialişti.

„În data de 8 octombrie 2021, prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 83, s-a aprobat stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgenţă medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă, în scopul monitorizării permanente şi eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităţilor de învăţământ. Conform anexei hotărârii CNSU amintite, cantitatea necesară a fost stabilită pentru 70 milioane de astfel de dispozitive medicale. Totodată, conform procedurii, Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate – ONAC, desemnat ca instituţie abilitată pentru organizarea şi derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru, conform OUG 11/2020, a iniţiat demersurile necesare realizării achiziţiei de „Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva”, împărţită pe 3 loturi, semnând mai apoi acordurile cadru cu societăţile comerciale câştigătoare. Ca urmare a mai multor informaţii apărute în mass-media, conform cărora caietul de sarcini ar fi fost elaborat de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, precizăm că nu reprezentanţii DSU sau IGSU au întocmit caracteristicile regăsite în caietul de sarcini elaborat în scopul achiziţionării dispozitivelor medicale despre care facem referire, ci reprezentanţi din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, la solicitarea ONAC, care prevedea nevoia stringentă de sprijin din partea unor specialişti”, arată DSU, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, până la acest moment, la nivelul IGSU au fost încheiate contracte subsecvente pentru furnizarea produsului „Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă”, astfel:

* lotul 1 – contract subsecvent pentru cantitatea de 5.000.000 bucăţi, cantitate ce a fost livrată integral. Promitentul furnizor clasat pe locul I în cadrul acordului-cadru aferent lotului nr. 1 nu s-a prezentat pentru semnarea contractului subsecvent ce avea ca obiect furnizarea a 3.000.000 bucăţi;

* lotul 2 – patru contracte subsecvente:
– contract subsecvent nr. 1 pentru cantitatea de 2.400.000 bucăţi cu termen de livrare 2 decembrie. „Precizăm că aceasta, deşi a depus garanţia de bună execuţie, termenul de livrare nu a putut fi respectat, conform angajamentelor contractuale. Drept urmare, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a decis rezoluţiunea contractului subsecvent”, arată DSU.
– contract subsecvent nr. 2 pentru cantitatea de 1.500.000 bucăţi, cantitate ce a fost livrată integral
– contract subsecvent nr. 3 pentru cantitatea de 3.000.000 bucăţi. „În cazul acestui contract furnizorul nu a constituit garanţia de bună execuţie. Drept urmare, contractual nu a intrat în vigoare. Precizăm că garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în scopul asigurării condiţiilor privind cantitatea, calitatatea şi perioada convenită/stipulată pentru livrarea produselor, în contractul de achiziţie publică/contractului subsecvent. În situaţia neîndeplinirii angajamentelor contractuale, autoritatea contractantă asigură continuitatea procedurii de achiziţie cu următorii furnizorii eligibili”, subliniază DSU
– contract subsecvent nr. 4 pentru cantitatea de 1.000.000 bucăţi, al căror termen de livrare este data de 17 decembrie 2021

* lotul 3 – patru contracte subsecvente:
– contract subsecvent nr. 1 pentru cantitatea de 1.000.000 bucăţi al căror termen de livrare este data de 18 decembrie 2021
– contract subsecvent nr. 2 pentru cantitatea de 1.500.000 bucăţi, cantitate ce a fost livrată integral
– contract subsecvent nr. 3 pentru cantitatea de 2.000.000 bucăţi al căror termen de livrare este data de 20 decembrie 2021
– contract subsecvent nr. 4 pentru cantitatea de 3.000.000 bucăţi al căror termen de livrare este data de 21 decembrie 2021

„Astfel, în luna noiembrie a acestui an, 8 milioane teste de salivă au fost recepţionate, conform contactelor semnate cu primele firme câştigătoare, incluse în stocurile de urgenţă şi repartizate, în cel mai scurt timp, către inspectoratele şcolare, la nivel naţional”, precizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

DSU reaminteşte că, în conformitate cu art. 4, alin. (2) din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate este desemnat ca instituţie abilitată pentru organizarea şi derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru. Potrivit actului normativ, achiziţia produselor pentru acumularea, reîntregirea şi împrospătarea stocurilor de urgenţă medicală se realizează conform prevederilor legale privind achiziţiile publice.

Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate pune la dispoziţia Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă acordurile-cadru atribuite. Monitorizarea acordurilor-cadru şi încheierea contractelor subsecvente pentru achiziţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 11 din 2020 se realizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. AGERPRES