Prezentare ”Provocări şi soluţii în abordarea depresiei în românia. Acces și Consecințe”, despre sănătatea mintală, din perspectiva politicii publice, povara bolii, managementul depresiei și traseul pacientului cu tulburare depresivă, ce ne rezervă viitorul și direcții de acțiune:

Politici de sănătate:

 • impactul sănătății mintale în starea de sănătate
 • dezinstituționalizarea psihiatriei / reducerea stigmei
 • dezvoltarea infrastructurii dedicate sănătății mintale și depresiei
 • accesul pacienților la servicii moderne de sănătate mintală și tehnologii inovative care produc valoare adăugată la nivel societal

Finanțare / organizare:

 • finanțarea programelor și serviciilor de sănătate mintală (preventive / curative)
 • investiții în prevenirea, managementul și tratamentul depresiei
 • modalități alternative de finanțare a afecțiunilor psihiatrice
 • actualizarea ghidurilor și protocoalelor pentru problemele majore de sănătate mintală
 • introducerea instrumentelor digitale

Furnizare servicii:

 • creșterea ponderii serviciilor ambulatorii
 • implicarea mai activă a mf în problematica sănătății mintale
 • coordonarea îngrijirii și actualizarea traseului optim al pacientului ci depresie
 • integrarea serviciilor
 • echipă multidisciplinară în sprijinul pacientului cu depresie
 • prescriere electronică și monitorizare la distanță

Sănătatea mintală din perspectiva politicii publice: Arie amplu menționată în deciziile de politică sanitară în România, fără a avea însă parte de o abordare comprehensivă în ultimii 30 de ani. Există mai multe documente strategice dezvoltate (ex. Strategia Națională de Sănătate Mintală, Strategia Națională de Sănătate Mintală a Copilului și Adolescentului, Strategia Națională de Sănătate), care au fost implementate parțial, fără a fi monitorizate obiectiv, evaluate și actualizate. Există un interes major pentru dezvoltarea unui document legislativ comprehensiv referitor la sănătatea mintală. Teme precum dezinstituționalizarea psihiatriei și autismul au fost mult mai amplu discutate în comparație cu alte probleme majore de sănătate mintală. Disponibilitatea redusă a unor date validate a îngreunat formarea unei imagini mai realiste a “landscape-ului” problemelor majore de sănătate mintală în România. Probelmatica depresiei poziționată la nivel European ca și problemă majoră de sănătate publică

Direcții de acțiune la nivelul Uniunii Europene

 1. Integrarea prevenției în toate serviciile de îngrijire
 2. Crearea de politici guvernamentale comune de responsabilizare în domeniul prevenirii suicidului
 3. Integrarea serviciilor pentru a facilita solicitarea de asistență din partea celor care au nevoie
 4. Integrarea soluțiilor digitale în practică
 5. Utilizarea unui limbaj empatic
 6. Implicarea pacienților în recuperarea proprie și a altora
 7. Adoptarea unei abordări privind întreaga familie în îngrijirea depresiei
 8. Încurajarea copiilor și tinerilor pentru a vorbi despre depresie
 9. Crearea unui mediu de lucru pozitiv pentru persoanele cu depresie
 10. Evaluarea practicilor pentru determinarea unei schimbări semnificative

Ce ne rezervă viitorul?

 • Posibilitatea unei alte abordări a politicii publice în acest domeniu
 • Premizele pentru o abordare integrată
 • Terapii inovative cu eficacitate ridicată și posibilitatea unei reinserții sociale mai rapide
 • Impact societal pozitiv

Direcții de acțiune identificate local

 • Finalizarea inițiativei legislative referitoare la sănătatea mintală
 • Finanțarea sustenabilă a problematicii sănătății mintale
 • Traseu clinic optimizat pentru pacienții cu depresie
 • Coordonarea îngrijirii și furnizarea de servicii integrate pentru depresie
 • Identificarea modalităților de creștere a accesului la tehnologii / terapii inovative cu eficacitate superioară și re-inserție socială mai rapidă