Dr. Adrian Pană, CEO și Fondator al Center for Health Outcomes & Evaluation, consideră că diabetul reprezintă o problema majoră de sănătate în Romania, pe de o parte din cauza prevalenței ridicate și în continuă creștere în ultimii ani și a mortalității importante prin complicații asociate acestuia, iar pe de altă parte, din cauza costurilor medicale și sociale semnificative pentru sistemul de sănătate și bugetul de stat.

“Nivelul de înțelegere referitor la povara disproporționată a diabetului este conștientizat diferit de populație, pacienți, profesioniștii medicali sau decidenții în sănătate, fapt reflectat în performanța scăzută a managementului acestei afecțiuni. Abordarea fragmentată a acestei afecțiuni complexe, lipsa abordării preventive, serviciile medicale necoordonate, finanțarea per serviciu fără a stimula atingerea unor ținte terapeutice sunt probleme actuale care au impact direct și semnificativ în calitatea vieții pacienților cu diabet, dar și în cheltuiala ineficientă a fondurilor alocate tratamentului acestei afecțiuni. Regândirea unui program de management al diabetului presupune în primul rând cunoașterea și înregistrarea populației cu diabet zaharat (registru funcțional), o abordare comprehensivă a bolii pe tot parcursul acesteia, integrarea și coordonarea serviciilor diferiților profesioniști, centrarea preponderentă pe prevenția complicațiilor bolii, finanțarea corespunzătoare și sutenabilă a activităților dovedite ca fiind cost-eficace și nu în ultimul rând stabilirea unui cadru logic de funcționare a programului cu obiective, ținte și indicatori de monitorizare și evaluare”, afirmă Dr. Adrian Pană pentru portalul RoDiabet.ro.

Potrivit acestuia, complicațiile diabetului sunt multiple, semnificative și cu impact major în marea majoritate a serviciilor de sănătate dar și în costurile sistemului de sănătate. “Abordarea fragmentată, de multe ori punctuală și tardivă a principalelor complicații ale diabetului zaharat face ca complicațiile acestuia să fie semnificative atât din punct de vedere al mortalității ridicate, dar și a costurilor acestora, care depășesc sumele alocate anual pentru programul de management al diabetului zaharat. Chiar dacă până în prezent nu au fost cuantificate costurile societale asociate diabetului și principalelor complicații ale acestuia pentru România, numărul persoanelor afectate, severitatea complicațiilor și scăderea vârstei la care apar, se poate estima că impactul acestora în PIB este semnificativ”, menționează medicul.

Dr. Adrian Pană susține că, având în vedere – pe de o parte factorii de risc care predispun la diabet zaharat, iar pe de altă parte managementul bolii pentru a preveni complicațiile diabetului – activitățile de informare-educare și prevenție trebuie să fie integrate într-o strategie de reducere a impactului diabetului pe termen mediu și lung: “Mă refer la activități concentrate pe grupele de vârstă la risc, abordări cât mai naturale și inovative pentru grupurile țintă și utilizarea unor echipe comprehensive de profesioniști cu competențe specializate în comunicare, psihologie, nutriție, educație, sănătate publică, specialități medicale diverse”.