Spitalul Municipal de Urgență Moinești a organizat pe 5 decembrie,  la sediul Direcției de Sănătate Publică Bacău, o conferință de presă, la  care a participat Prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, alături de dr. Oana Zală – directorul medical, dr. Oana Acsinte, de la Secția de Obstetrică – Ginecologie, dr. Roxana Novac, de la Secția de Endocrinologie și Alina Vrînceanu – șef Serviciu de management al calității. Aceștia  au prezentat liniile de dezvoltare profesională și de cercetare în cadrul unității medicale, dar și proiectele de dezvoltare a infrastructurii, care vor duce la creșterea calitații actului medical.

În cadrul conferinței, un accent deosebit s-a pus pe participarile cu lucrări științifice a medicilor din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești la conferinte naționale și internaționale în perioada 01.09.2018 – 01.12.2018, implementarea exigenţelor standardului de pregătire profesională, de la teorie la practică.

Un alt punct de interes discutat a fost Departamentul de Cercetare din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești unde se află în curs de desfășurare două proiecte de cercetare și se dorește demararea a încă două studii noi .

Managerul Spitalului Municipal de Urgență  Moinești a precizat ca susține performanța actului medical prin dezvoltarea continuă a structurii serviciilor medicale, un punct forte fiind și perspectiva de mărire a corpului medical din cadrul spitalului, cu venirea începand cu data de 01.01.2019 a șase medici care încheie perioada de pregătire în rezindențiat în specialitățile: anatomie patologică, boli infecțioase,  cardiologie, chirurgie oro-maxilo-facială, pneumologie, ati și cu primirea de noi solicitări din partea altor medici rezidenți și medici specialiști.

La rândul său, directorul medical dr. Zală Oana Alina a prezentat faptul că politicile de dezvoltare elaborate de conducerea spitalului prin Planul Stategic și Planul de management 2017-2020,  au ca obiective principale implementarea  proiectelor „Extindere spații spitalizare –   Spitalul Municipal de Urgență Moinești”,  „Extindere bloc materno-infantil al Spitalului Municipal de Urgență Moinești”,  „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț”,  ,,Îmbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgența” și  ,,Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Moinești”, finalizarea acestora având ca scop îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale.