Cursul postuniversitar “Reabilitarea pulmonară, salinoterapia și  climatoterapia” va fi organizat în perioada 14 – 18 septembrie 2020, on-line, lectorii şi partea practică fiind realizate la Iași, în Secţia Clinică Recuperare Medicală Respiratorie (SCRMR) a Spitalului Clinic de  Recuperare (SCR), fiind coordonat de Conf. Univ. Dr. Paraschiva  Postolache.

Partenerii instituționali sunt: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.  Popa”, Iaşi, Societatea Română de Pneumologie (SRP) şi Grupul de Lucru  de Reabilitare Respiratorie al SRP, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Colegiul Medicilor din România, Asociația Profesională Corpul Medicilor Experți de Asigurări, cursul făcând parte şi din “Acţiunea  COST: CA 15208 – RANCARE” de îmbunătăţire a asistenţei medicale pentru  siguranţa pacientului.

Informatiile privind înscrierea la cursul postuniversitar de educaţie medicală continua, aflat la pozitia 30 – Pneumologie, se găsesc pe web site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi:

http://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de-studii/EMC/Pagini/default.aspx

la următoarele link-uri:

https://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de-studii/EMC/Pagini/%C3%8Enscriere.aspx

https://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de-studii/EMC/Pagini/Secretariat.aspx

https://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de-studii/EMC/Documents/2019-2020/Cursuri/Facultatea%20de%20Medicin%C4%83%202019-2020.pdf

Cursul  se adresează medicilor specialişti şi rezidenţi din orice specialitate,  bioinginerilor, asistenţilor medicali şi sociali, terapeuţilor ocupaţionali şi fizioterapeuţilor, fiind creditat de Colegiul Medicilor  din România cu 30 de credite EMC.

„La cursul postuniversitar din perioada 14 – 18 septembrie 2020 sunt  invitati sa participe specialiştii din întreaga ţară implicaţi şi interesaţi de activitatea de reabilitare respiratorie. Lectorii din Secţia Clinică  Recuperare Medicală Respiratorie a Spitalului Clinic de Recuperare şi din ţară vor dezbate teoretic şi practic noţiunile de bază dar şi cele mai noi aspecte din acest domeniu, prevăzute de ghidurile şi standardele  internaţionale, pentru a dezvolta şi creşte numărul de centre de reabilitare respiratorie din România, în beneficiul pacientului cu afecţiuni  respiratorii cronice, inclusiv post COVID-19”, a declarant Coordonatorul Cursului postuniversitar – Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, Şef al  SCRMR din SCR, Iaşi; Fondatorul şi Coordonatorul Grupului de Lucru de  Reabilitare Respiratorie al SRP; Coordonator Naţional şi Membru în  Comitetul de management al Acţiunii COST CA 15208 – RANCARE, iniţiatorul şi coordonatorul acestor acţiuni educative organizate anual la Iaşi şi  în ţară.

Prezentările  teoretice şi practice interactive din perioada cursului vor fi  susţinute de specialişti în domeniu şi au ca scop aprofundarea  pregătirii participanţilor în domeniul reabilitării respiratorii,  salinoterapiei şi climatoterapiei, a educaţiei pacienţilor cu afecţiuni  respiratorii cronice în ceea ce priveşte manifestarea acestora şi a rolului salinoterapiei şi a modificărilor climatice, asupra  dispozitivelor şi a tehnicilor de administrare a medicamentelor, pentru a  creşte complianţa, aderenţa şi persistenţa acestora la tratamentul medicamentos, asupra dispozitivelor de antrenament a musculaturii  respiratorii, a kinetoterapiei, aerosoloterapiei şi a hidroterapiei cu  apă sulfuroasă etc.

Aceste  informaţii sunt utile pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice și  comorbidități pentru a reduce simptomatologia diurnă și nocturnă,  anxietatea şi depresia, numărul și gravitatea exacerbărilor și durata de spitalizare pentru acestea și de a crește intervalul de timp dintre ele, de a reduce adresabilitatea la medic și consumul medicamentelor de  urgență, de a îmbunătăți capacitatea de efort și calitatea vieții și de a  reduce costurile totale pentru societate, pacient și familie și de a  crește complianța, persistenţa și aderența la tratamentul de reabilitare  pulmonară și, în special, la cel medicamentos, precum şi reintegrarea  socio-profesională.

Organizat sub forma atelierelor de lucru virtuale, cursul oferă o oportunitate  excelentă pentru informare, pentru găsirea de soluții într-un cadru  profesional atât pentru temele menționate, cât şi pentru alte teme de  interes.