ACPOR – Asociatia de Consiliere si Psihoterapie Online din România, în parteneriat cu COGNITROM organizează în data de 25 noiembrie 2022 cursul ONLINE: Tratamentul Depresiei, un program de formare pentru psihologi, acreditat COPSI.

Cursul își propune să ofere informații actualizate și experiențe de practică supervizată privind evaluarea și tratamentul depresiei.
Cursul este adresat psihologilor sau psihopedagogilor cu diplomă de licență, psihologi cu drept de liberă practică în psihoterapie şi psihologie clinică, rezidenți în psihiatrie și medici psihiatri.
Formatori sunt Prof. Univ. Dr. Mircea Miclea, Psih. Dr. Amalia Ciuca, Psih. Liviu Crișan, Psih. Dr. Marcela Pența.
Beneficii:
• Înţelegerea fundamentelor ştiinţifice ale psihoterapiei depresiei;
• Dezvoltarea abilităților practice de utilizare a metodelor şi instrumentelor de screening şi diagnostic pentru depresie, tulburări comorbide și alte aspecte psihologice relevante (ex. metode de coping);
• Dezvoltarea abilităților practice de utilizare a principalelor tehnici de intervenție în tratamentul depresiei și prevenția recidivei;
• Dezvoltarea competenţelor specifice de personalizare și adaptare a tratamentului în funcție de caracteristicile clientului.
Mod de desfășurare: 33 ore în format blended-learning, după cum urmează:
25 Noiembrie 2022 – întâlnire online, între orele 9:00-17:30 (include 2 pauze scurte și una mai lungă)
25 Noiembrie – 5 Ianuarie 2023 – 23 ore activităţi de e-learning (studiu individual și practică online supervizată)
20 Decembrie – 2 ore webinar (opțional)
Număr credite COPSI: 33

Înscrieri pe urmatorul formular de înscriere: https://forms.gle/9gC3iXUp7dzgTKNJ8