Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a trimis în teritoriu, către casele
judeţene, o circulară prin care stabileşte o normă de minimum 10 medici de
familie controlaţi şi sancţionaţi pe zi, în privinţa legalităţii acordării
concediilor medicale! Medicii de familie ameninţă cu rezilierea
contractelor.

„Am văzut un document în care se arăta că filialele judeţene ale CNAS au ca
normă impusă controlarea şi sancţionarea a minimum 10 medici de familie şi
minimum 10 pacienţi pe zi”, ne-a declarat Grigore Hanţă, preşedintele
Patronatului Medicilor de Familie Vrancea.

Cititi articolul complet aici