Corpul de control al primului-ministru va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie, abilitată să cerceteze posibilele fapte de natură penală constatate în cadrul acţiunii de control privind activitatea Ministerului Sănătăţii, se arată într-un raport obţinut care vizează activitatea instituţiei în perioada 2009-2011.

„Având în vedere dispoziţiile articolului 13 alin. (1 2) din OUG 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează competenţa materială de efectuare a urmăririi penale, dacă ‘s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. (…) 248 şi 248 1 din Codul penal’, Corpul de control al primului-ministru va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie, organul de urmărire penală competent să cerceteze posibilele fapte de natură penală constatate în cadrul acţiunii de control privind activitatea Ministerului Sănătăţii”, se arată în document.

Corpul de Control evidenţiază, în acest sens, fapta directorilor Direcţiei Legislative şi Asistenţă Juridică/Direcţiei Juridice şi Contencios, acuzaţi că nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu sau le-au îndeplinit în mod defectuos, în sensul că nu au înştiinţat conducerea ministerului cu privire la existenţa unor obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii sau au înştiinţat-o tardiv, cu consecinţa executării silite a Ministerului Sănătăţii şi, implicit, a plăţii de către acesta a unor cheltuieli suplimentare, în cuantum de cel puţin 74.639,96 de lei. Fapta poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 din Codul penal.

Raportul mai arată o serie de fapte ce pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, precum şi „elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de articolul 64 din Legea 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României, cu modificările şi completările ulterioare”.

„Corpul de control al primului-ministru, ca organ de control administrativ, va sesiza organele de urmărire penală în legătură cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma desfăşurării acţiunii de control, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii respective şi asupra vinovăţiei”, se arată în document.

Potrivit raportului, Ministerul Sănătăţii a fost prejudiciat cu peste 68,7 milioane lei, sumă ce reprezintă contribuţii neîncasate în trimestrul IV 2009 – trimestrul III 2011, din cauza modului defectuos în care reprezentanţii MS şi-au îndeplinit obligaţiile. AGERPRES