Începând cu data de 1 iulie 2020, serviciile acordate de către unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie şi furnizorii de servicii de dializă vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate, se arată într-un proiect de de Hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Sănătății.

“În coroborare cu reglementările art. 10 alin. (2) și (3) din OUG 70/2020 și pentru a asigura o trecere graduală de la starea de urgență, în cadrul căreia serviciile medicale au fost acordate fără validarea acestora cu cardul național de asigurări de sănătate, și a limita riscul iminent asupra stării de sănătate a populației urmare a evoluției ulterioare a epidemiei, începând cu data de 1 iulie 2020 serviciile acordate de către unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie şi furnizorii de servicii de dializă vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate”, se arată în Proiect de act normativ “Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018”.

Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea unor măsuri în ceea ce privește acordarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altele asemenea, precum și măsuri pentru a asigura limitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul populaţiei.