Congresul Interdisciplinar de Medicină de Urgenţă: 3-5 iulie 2019, Cluj-Napcoa

Ediția a VI-a a Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență are loc la Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca, în perioada 3 – 5 iulie 2019.

Aportul învățămintelor academice de tip medical, al cercetării și pregătirii postuniversitare alături de schimbul de informații între experții din România și cei din străinătate vor forma temelia dezvoltării și perfecționării practicii medicale într-un domeniu interdisciplinar mult încercat de-a lungul timpului, al medicinei de urgență.

Evenimentul reunește sesiuni științifice interdisciplinare, mese rotunde, workshop-uri interactive, prezentări de cazuri, simpozioane și sesiuni demonstrative, toate adresate personalului din domeniul asistenței de urgență, al managementului de caz complex, leadershipului, de la nivelul de student, paramedic, medic rezident până la specialiști din domeniul de urgență, medici și asistenți medicali, organizatori ai sistemului de sănătate și ai situațiilor de urgență la nivel de management organizațional local, regional și național.

„Evoluția specialități, confruntările și evidențele din practică creează premiza introducerii de noi teme, care să îmbunătățească calitatea actului medical de tipul: farmacovigilența și farmacologia clinică în practica de urgență, siguranța pacientului în condiții de urgență, auditul clinic o necesitate în medicina de urgență, formarea în medicina de urgență o provocare. De asemenea se continuă tradiția abordării interdisciplinare a ghidurilor de practică prespital și spital în viziunea experților români și europeni în scopul perfecționării abilităților și a aptitutidinilor de management de caz la nivelul ‚orei de aur’”, a declarat Conf. Dr. Adela Golea, Preşedinte al celui de al 6-lea Congres Interdisciplinar de Medicină de Urgență.

 

Mai multe amănunte despre acest eveniment găsiți aici