În perioada 3-4 septembrie 2021, Spitalul ,,Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși va organiza Conferința Națională ,,Rolul spitalelor Municipale, Orășenești, Mono-Specialitate în îmbunătățirea calității actului medical; prezent si perspective”, în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iaşi și Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale.
Evenimentul va fi găzduit de Casa de Cultură ,,Elisabeta Bostan” a orașului Buhuși, cu obligația firească a respectării normelor epidemiologice în vigoare impuse de pandemia COVID-19. Participarea va putea fi realizată și în regim online, pe platforma ZOOM. Până acum s-au înscris 600 de persoane pentru a participa fizic la activități și alte 2 000 pentru participarea online.
Activitățile Conferinței vor fi creditate de Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciștilor din România, Ordinul Asistenților Medicali, Ordinul Asistenților Sociali și de către A.N.M.C.S.- evaluatorii de servicii de sănătate, pentru participanții cu prezență fizică.
Conferința se adresează profesioniștilor din sistemul medical românesc – reprezentanți ai C.A.S., D.S.P. și ai autorităților tutelare, manageri de spitale, directori medicali, medici de toate specialităţile, farmaciști, bioingineri medicali, directori de îngrijiri, asistenți medicali, asistenți sociali, responsabili cu managementul calității din unitățile sanitare, evaluatori de servicii de sănătate, dar și reprezentanți ai organizațiilor care-i reprezintă pe beneficiarii serviciilor de sănătate (pacienții).
„În cadrul evenimentului vor fi organizate module de lucru dedicate medicilor, farmaciștilor, bioinginerilor medicali, managementului calității, asistenților medicali, asistenților sociali, protecției datelor cu caracter personal etc. De asemenea, în cadrul Conferinței va fi organizat un grup de lucru, cu participarea managerilor de spitale, în vederea înființării Asociației «Spitalelor Municipale, Orășenești, Mono-Specialitate». Obiectivele, rolul si scopul înființării Asociației sunt multiple: schimbul de experiență între spitale, atragerea de fonduri nerambursabile, încheierea de parteneriate între spitale în beneficiul pacienților, uniformizarea serviciilor medicale etc”, a declarat ing. Constantin Poiană, managerul spitalului buhușean.