În cadrul dezbaterilor publice lansate de către Colegiul Medicilor pe tema gestionării  greșelilor medicale în România, care au continuat astăzi în Aula Alexandru Brăescu a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa” din Iași, participanții au discutat o serie de propuneri menite să introducă posibilitatea înțelegerii amiabile între medic, societatea de asigurare emitentă a poliței de malpraxis și pacient și să permită despăgubirea acestuia încă din faza de pre-litigiu, fără ca acest lucru să excludă calea de acces la instanța de judecată.

„În partea de pre-litigiu, propunem introducerea unei noi  proceduri prin care un expert medical independent să stabilească dacă este malpraxis sau nu și în baza acestei expertize medicale pacientul să poată fi despăgubit fără a apela neapărat la instanța de judecată și fără ca medicul să apară ca pârât într-un dosar civil. De asemenea, propunem ca și în fața instanței de judecată, expertiza să fie făcută de un expert medical independent și nu de Institutul de Medicină Legală”, spune Nicoleta Popescu, avocat al Colegiului Medicilor din România. O altă propunere este ca într-un dosar civil de malpraxis medicul să aibă calitatea de “intervenient forțat”, calitatea de pârât fiind preluată de asigurător care va plăti și despăgubirile.

 „Cu toții am căzut de acord, în dezbaterile precedente, asupra unui aspect important: în cazul în care o greșeală medicală a cauzat suferință sau un prejudiciu pacientului, acesta are un drept incontestabil de a primi, într-un timp rezonabil, compensații financiare pentru repararea suferinței cauzate. Propunerile discutate astăzi, in mod special introducerea unei căi de înțelegere amiabilă între medic, asigurător și pacient, în caz de malpraxis, pot să elimine multe din blocajele existente în sistem și să permită despăgubirea mai rapidă a pacienților care au suferit prejudicii în urma unui act de malpraxis. „În plus, analiza conduitei profesionale a medicului poate duce la sancțiuni disciplinare din partea Colegiului Medicilor din România, care pot ajunge până la retragerea dreptului de liberă practică. Clarificarea condițiilor în care medicul poate răspunde chiar și penal pentru deciziile sale este deopotrivă necesară pentru îndrumarea practicii judiciare in acest sens.”, consideră Prof. Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.

Colegiul Medicilor din România a demarat pe data de 2 noiembrie anul trecut o serie de dezbateri publice, cu participarea medicilor, reprezentanților presei, asociațiilor de pacienți, societății civile și sindicatelor în domeniul medical, care aduc în discuție deficiențele sistemului de gestionare a greșelii medicale în România. În cadrul primei dezbateri desfășurate la București, participanții au subliniat importanța raportării voluntare și analizei detaliate a greșelilor medicale într-un sistem nepunitiv, pentru a evita repetarea acestora pe viitor și a îmbunătăți calitatea actului medical. Reprezentanții Colegiului Medicilor au declarat că pacientul are un drept incontestabil de a primi, într-un timp rezonabil, compensații financiare în cazul în care o greșeală medicală i-a cauzat o suferință sau un prejudiciu pacientului. În acest sens, sunt necesare modificări legislative care să permită o soluționare mult mai rapidă a dosarelor de răspundere civilă în caz de malpraxis. În plus, se impune și întărirea mecanismelor de răspundere disciplinară astfel încât, în cazul greșelilor grave sau repetate, de exemplu, să intervină ridicarea dreptului de practică a medicului  pentru a proteja alți pacienți.

În scopul eficientizării mecanismului de răspundere civilă, reprezentanții Colegiului Medicilor au propus în cadrul dezbaterii din 16 noiembrie de la Timișoara înființarea unui corp al experților medicali care să realizeze expertiza judiciară. Medici acreditați din toate specialitățile și care cunosc foarte bine practica medicală, aceștia vor oferi expertiză medicală instanțelor civile astfel încât să lămurească dacă este un caz de malpraxis sau nu. Spre deosebire de alte domenii unde expertiza judiciară este realizată de experți independenți acreditați, cea în domeniul malpraxisului este realizată acum de către serviciile de medicină legală la nivel teritorial și respectiv Institutul Național de Medicină Legală. Sistemul actual nu funcționează și există întârzieri care pot ajunge de la câteva luni la câțiva ani. În plus, practica CEDO a arătat că sistemul actual nu asigură independența expertizei judiciare în cauzele de malpraxis, sistemul de medicină legală fiind direct subordonat autorităților din domeniul sănătății.

O altă propunere discutată în cadrul dezbaterilor s-a referit la îmbunătățirea sistemului polițelor de asigurare pentru medici în caz de malpraxis astfel încât plata despăgubirilor materiale și morale pentru pacienții care au suferit prejudicii să fie preluată în mod real și efectiv de asigurători în temeiul poliței de malpraxis. Nu în ultimul rând, în cadrul dezbaterilor de la Cluj Napoca, participanții au luat în discuție – pentru o practică judiciară coerentă – necesitatea clarificării condițiilor în care medicul poate răspunde inclusiv penal. În acest  Andrei Nanu, șeful Disciplinei „Elemente juridice medicale și malpraxis” de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București a subliniat faptul că în practica judiciară internațională este făcută, de exemplu, distincția dintre o greșeală involuntară și încălcarea conștientă, voluntară a normelor de bună practică medicală de către medic, rezultând forme diferite de răspundere juridică.

Dezbaterile vor continua la finalul lunii februarie la Craiova. Colegiul Medicilor din România își exprimă speranța ca prin soluțiile identificate în cadrul acestor evenimente să contribuie la o mai bună aliniere a sistemului medical românesc la practicile internaționale, creșterea calității actului medical și gradului de satisfacție a pacienților.