Guvernul a decis, începând cu data de 1 iunie 2023, facilitarea accesului pacienţilor oncologici care îndeplinesc criteriile de eligibilitate la investigaţiile PET-CT, prin eliminarea necesităţii aprobării comisiei de experţi de la nivelul CNAS pentru efectuarea acestei investigaţii, în baza unei hotărâri care modifică şi completează actul normativ similar privind programele naţionale de sănătate.

Potrivit unui comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, alte noutăţi introduse prin actul normativ vizează Programul naţional de endometrioză, care va asigura accesul pacientelor cu endometrioză profundă cu afectare intestinală la intervenţii chirurgicale minim invazive, precum şi Subprogramul naţional de tratament al bolnavilor cu tulburare depresivă majoră în cadrul rogramului naţional de sănătate mintală, având ca obiectiv optimizarea accesului pacienţilor cu afecţiunea respectivă la tratament medicamentos.

Aceeaşi hotărâre mai prevede că începând cu data de 1 iulie 2023 se introduc noi reglementări privind prescrierea medicamentelor biosimilare, atât la iniţierea tratamentului, cât şi la continuarea acestuia, precum şi obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice, precizează sursa citată.

„Tot de la aceeaşi dată se modifică termenul de decontare în cadrul programelor de sănătate curative. Sumele se vor deconta furnizorilor în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii şi nu de la data acordării vizei de „bun de plată”, cum este în prezent, excepţie făcând serviciile medicale pentru care decontarea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii facturii”, se spune în comunicat.

CNAS mai precizează că după data de 1 iunie 2023 pacienţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru efectuarea investigaţiilor PET-CT vor avea acces la acestea în baza unui formular specific, care va avea valabilitatea de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Formularul specific pentru efectuarea investigaţiei PET-CT şi metodologia de transmitere a acestuia în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate se vor aproba prin ordin al preşedintelui CNAS. AGERPRES