Casa de Asigurări de Sănătate a perfectat, în acest an, la nivelul judeţului Caraş-Severin, contracte de furnizare de servicii medicale cu un număr de 168 de medici de familie, dintre care, 73 funcţionează în mediul rural. Astfel, se poate spune că 44 la sută dintre medicii de familie care se găsesc în relaţie contractuală cu CJAS furnizează asemenea servicii în mediul rural.

În judeţ însă se înregistrează un număr de medici de familie sub cel necesar, în raport cu populaţia fiecărei localităţi din mediul rural, număr stabilit de Comisia paritară a judeţului, formată din reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate, ai Autorităţii de Sănătate Publică şi ai Colegiului Medicilor.

Într-un număr de şase localităţi din Caraş-Severin nu este deschis niciun cabinet de medicină de familie. Este vorba de comunele Brebu Nou, Ciuchici, Ciudanoviţa, Gârnic, Goruia şi Vrani. Există totuşi, şi comune, precum Cornereva, Vermeş, Păltiniş, Mehadia şi Topleţ, unde funcţionează chiar câte două cabinete medicale. În judeţ există şi comune unde, deşi funcţionează câte un cabinet medical, necesarul medicilor de familie se ridică la doi. AGERPRES