antibiotice-sediu.jpgPe 14 noiembrie, compania Antibiotice a remis Bursei de Valori din Bucureşti raportul cuprinzând rezultatele economico- financiare după primele 9 luni ale anului 2011. Conform rezultatelor financiare comunicate Bursei de Valori Bucureşti, valoarea cifrei de afaceri nete a Antibiotice, înregistrată în primele 9 luni din 2011, a fost de 201,2 milioane lei, în creştere cu 13,5% faţă de perioada similară a anului precedent.

În total cifră de afaceri, ponderea majoră revine veniturilor obţinute pe piaţa internă – 81%, afacerile dezvoltate pe pieţele externe însemnând 19 % în total cifră de afaceri. De asemenea, profitul brut înregistrat la finele primelor 9 luni din 2011 a înregistrat o evoluţie pozitivă, atingând valoarea de 29,24 milioane lei, cu 13 procente mai mare în raport cu profitul brut aferent trimestrului III din 2010.

Evoluţie piaţa internă

Continuând strategia companiei din ultimii ani axată pe consolidarea poziţiei ca principal producător de antiinfecţioase, politicile comerciale şi de promovare aplicate în primele 9 luni au fost orientate spre valorificarea superioară a portofoliului de medicamente devenit tradiţional, cât şi spre promovarea medicamentelor valoroase terapeutic, lansate în ultimii 2 ani.

Astfel, Antibiotice a înregistrat pe piaţa internă, în primele 9 luni, o creştere a vânzărilor de 18%, situată peste ritmul de majorare al pieţei produselor generice, care a fost în aceeaşi perioadă, 10% (conform datelor raportate de Cegedim în noiembrie 2011)

Medicamentele antiinfecţioase pentru care Antibiotice este cunoscută ca principal producător, au înregistrat o creştere valorică în primele 9 luni ale anului 2011 de 25%, comparativ cu perioada similară din 2010.

Majorări semnificative ale vânzărilor la 9 luni pe piaţa internă (atât către spitale cât şi către farmacii) au mai avut medicamentele din ariile terapeutice cardiovascular (+18 %) şi sistem nervos central (+12,8%), al căror portofoliu a fost dezvoltat cu precădere în ultimii 2 ani.

Evoluţie piaţa externă

Cifra de afaceri obţinută în primele 9 luni la export (37,6 milioane lei) este rezultatul valorificării pe pieţele internaţionale a medicamentelor marca Antibiotice şi a substanţei active Nistatină.

Exportul de Nistatină a înregistrat o majorare cu 10% din punct de vedere valoric, creştere generată de volumul superior al cantităţilor exportate comparativ cu anul anterior.

În ceea ce priveşte medicamentele finite, principalele destinaţii în funcţie de aportul la cifra de afaceri au fost Statele Unite ale Americii, Europa (Franţa, Ungaria, Germania), Asia, Rusia, statele membre CSI (Azerbaijan, Afghanistan, Georgia,Rep. Moldova).

În perspectivă, exporturile pe piaţa SUA pentru Nistatină, solicitată de trei utilizatori finali de pe această piaţă, precum şi exportul celor două produse avizate FDA (Ampicilină injectabilă şi Nafcilină injectabilă) vor aduce un plus important la cifra de afaceri a companiei.

Persoanele interesate pot consulta Raportul administratorilor aferent primului semestru din 2011 pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), la Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro) sau pe pagina web a companiei Antibiotice SA, sectiunea „Investitori” (www.antibiotice.ro).