DALHEALTH_sigla.jpgDr. med. Dan Aurelian Lăzărescu, Manager General al companiei DAL HEALTH Management&Consulting afirmă, într-o declaraţie făcută pentru portalul MedicalManager.ro, că – pentru a reuşi eficientizarea unităţilor spitaliceşti pe care le-au preluat în administrare – autorităţile administraţiei locale au la îndemână un set important de soluţii concrete.

„Am fost întrebat ce soluţii concrete au la îndemână autorităţile administraţiei locale pentru a reuşi eficientizarea unităţilor spitaliceşti pe care le-au preluat în administrare în 2010 şi 2011 şi dacă pot deveni spitalele aflate în administrarea autorităţilor locale producătoare de profit.

Pentru a reuşi eficientizarea unităţilor spitaliceşti pe care le-au preluat în administrare, autorităţile administraţiei locale au la îndemână, în opinia mea, un set important de soluţii concrete pentru eficientizarea acestor unităţi spitaliceşti:

– instruirea personalului propriu în domeniul particularităţilor finanţării, contractării şi decontării serviciilor medicale furnizate de spital (în special prin sistemul DRG);

– realizarea unor rapoarte trimestriale de analiză privind activitatea clinico-financiară a spitalului;

– utilizarea acestor date pentru planificarea strategică a remodelării structurii spitalului, în sensul furnizării serviciilor medicale adaptate comunităţii locale, precum şi orientarea investiţiilor viitoare (realizate în mod direct sau prin parteneriate în regim public-privat);

– monitorizarea indicatorilor de performanţă ai managementului asumaţi de către conducerea spitalului;

– pentru spitalele cu peste 400 de paturi – demararea unor programe de calculare a costurilor pentru principalele afecţiuni tratate de spital şi compărarea acestora cu veniturile efective încasate de la casa de asigurări de sănătate;

– susţinerea spitalelor în procesul de negociere a contractelor cu casele de asigurări de sănătate în vederea obţinerii unei finanţări echitabile, conform prevederilor legale în vigoare;

– pregătirea spitalelor pentru contractarea unor servicii suplimentare cu societăţile de asigurări private de sănătate;

– susţinerea spitalelor din subordine pentru finalizarea cu succes a acreditării de către CONAS”, conchide Dr. med. Dan Aurelian Lăzărescu.

Dr. med. Dan Aurelian Lăzărescu este Managerul General al companiei DAL HEALTH Management&Consulting

www.dalhealth.ro