Serviciile medicale pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare electronică, prevede un proiect de lege depus la Senat, în calitate de primă Cameră legislativă sesizată.

Proiectul, iniţiat de deputaţii PSD Florin Buicu şi Florin Iordache, are ca principal scop stabilirea cadrului juridic şi instituţional, precum şi a măsurilor şi mecanismelor necesare în vederea facilitării accesului la servicii medicale la distantă de către medici, prin orice mijloace de comunic are electronice.

Potrivit proiectului, telemedicina reprezintă totalitatea serviciilor medicale furnizate de la distanţă prin intermediul tehnologiei, proces în care pacientul şi medicul se află la distanţă şi discută referitor la diagnostic, tratamente, metode de prevenţie a bolilor, monitorizarea la distanţă a diferitelor afecţiuni.

Teleconsultaţia este consultaţia la distanţă oferită de un medic, tele-expertiza permite medicului specialist să solicite, la distanţă, opinia/avizul unuia sau mai multor specialişti în vederea stabilirii unui diagnostic, pe baza informaţiilor medicale referitoare la managementul pacientului, monitorizarea medicală de la distanţă permite unui medic specialist să interpreteze de la distanţă datele necesare pentru urmărirea medical a unui pacient, dacă este necesar, să ia decizii referitoare la îngrijorarea acestui pacient. Totodată, asistenţa medicală de la distanţă urmăreşte să permită unui medic să asiste alt medic sau alt personal medical de la distanţă în timpul îndeplinirii unui act medical, stipulează proiectul.

Procedurile medicale care pot fi practicate prin intermediul telemedicinei sunt: stabilirea unui diagnostic; asigurarea în cazul unui pacient cu risc a monitorizării, cu scopul prevenţiei, sau monitorizării post-terapeutice; interpretarea unor rezultate ale investigaţiilor medicale; solicitarea unei alte opinii specializate; pregătirea unei decizii terapeutice; eliberarea prescripţiilor medicale; supravegherea stării de sănătate a pacienţilor.

De prevederile prezentei ar urma să beneficieze toate persoanele aflate pe teritoriul României.

Consultaţiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate la distanţă, prin intermediul telemedicinei de către medici şi pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare electronică.

Consultaţiile la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de servicii.

Mijlocul de comunicare folosit va fi convenit de comun acord între medic şi pacient, având obligaţia să se asigure protecţia datelor personale.

Teleconsultaţiile se vor programa în mod similar cu consultaţiile clasice, astfel încât în momentul în care se va acorda consultaţia la distanţă medicul să aibă acces la fişa pacientului şi se poate finaliza, dacă este cazul, cu documentele necesare pacientului, respectiv: prescripţie electronică, prescripţie simplă, bilet de trimitere/internare, bilet pentru investigaţii, certificat de concediu medical, recomandare îngrijiri la domiciliu.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, consultaţiile la distanţă prin intermediul tehnologiei fac parte din măsurile pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.

„În asistenţa medicală primară, telemedicina poate fi de un real ajutor în situaţia în care pacientul are nevoie de o consultaţie medicală care nu reprezintă o urgenţă şi care nu face necesară deplasarea în vederea unui consult, din cauza distanţei, a costurilor, a condiţiilor meteorologice sau a imposibilităţii pacientului de a se deplasa. Unul dintre principalele beneficii ale implementării telemedicinei constă în accesibilitatea oferită, atât pacientului, cât şi medicului, în înfăptuirea actului medical, evitându-se astfel aglomerarea cabinetelor medicale, a sălilor de aşteptare din cadrul unităţilor medicale şi reducerea presiunii pe Unităţile de Primiri Urgenţe”, se arată în expunerea de motive.

Iniţiatorii proiectului mai consideră că telemedicina poate reprezenta o alternativă în urmărirea pacienţilor cu boli cronice precum diabet, valori crescute ale colesterolului, tensiune arterială crescută, pacienţi care nu au afecţiuni medicale ce necesită prezenţa fizică în unităţi sanitare, dar necesită decizia unui medic specialist cu privire la ajustarea dozelor de medicamente, schimbarea regimului de viaţă, schimbarea prescripţiilor medicale. AGERPRES