O analiză de Constantin POIANĂ – Manager de calitate Spitalul Orăşenesc Buhuşi, evaluator de servicii de sănătate

 

Cu toții știm că în urmă cu câteva săptămâni a aparut ORDINUL SGG nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, iar la data intrării în vigoare a acestuia,  OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Ce vreau să punctez este anexa 2 – procedura documentată, care trebuie să conțină următoarele componente structurale minimale:

Pagina de gardă

Cuprins

Scop

Domeniu de aplicare

Documente de referință

Definiții și abrevieri

Descrierea activității sau procesului

Responsabilități

Formular de evidență a modificărilor

Formular de analiză a procedurii

Formularul de distribuire/difuzare

Anexe, inclusiv diagrama de proces

 

În Ordin  se spune că prin această structură minimală se asigură conformitatea cu cerințele și liniile directoare prevăzute și de alte sisteme, precum sistemul de management al calității, sistemul de management de mediu, sistemul de management al securității etc.. Pentru prima dată se încearcă reglementarea modelului de procedură pentru toate sistemele , indiferent  care ar fi ele .

Este foarte important  că modelul procedurii (forma tipărită sau electronică, sistemul de codificare, modul de redactare etc.) se va defini de către entitatea publică în cadrul unei proceduri de sistem privind „elaborarea procedurilor“ sau se va utiliza un model prevăzut în ghiduri sau alte instrumente dedicate modului de elaborare a procedurilor, cu precizarea că la nivelul entității publice este obligatorie utilizarea aceluiași model de procedură.

De reținut este și faptul că fiecare entitate publică își poate adapta pagina de gardă sau modul de elaborare, verificare, avizare și aprobare în funcție de specificul acesteia și de procedurile și regulamentele interne de organizare și funcționare . Deci, dacă respectam pașii din Ordin putem să ținem cont și de specificul unității ! Nu este  un tipar care trebuie respectat,  punct si virgula, de către toată lumea!

Consider că această reglementare începe să facă lumină în ceea ce privește pașii de urmat, modelul și, nu în ultimul rând, OSGG 600 conferă legalitate, certifică faptul că procedura îndeplineste toate conditiile cerute de lege pentru valabilitatea ei într-o institutie, indiferent care ar fi ea!

Noi, la nivel de instituție , am implementat deja noul model urmând ca de acum încolo tot ceea ce înseamnă elaborare , revizie,  să respecte prevederile legislative în vigoare .

Succes în implementare și să nu uităm că „unde-i lege, nu-i tocmeală”!