CASMB.jpgCasa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a anunțat luni că începând cu data de 4 iulie va demara procesul de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul curent.

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, procesul de contractare se va derula după următorul calendar: depunerea documentelor conform opisului publicat pe pagina www.casmb.ro, Secțiunea Contractare, între 4-7 iulie; evaluarea și verificarea documentelor – 8-27 iulie; afișarea furnizorilor respinși – 26 iulie; depunerea contestațiilor – 27 iulie; afișarea soluționării contestațiilor – 28 iulie; afișarea listei finale cu furnizorii admiși la contractare – 29 iulie.

Documentele de contractare pentru furnizorii de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu se vor depune la sediul CASMB din str. Gheorghe Țiteica, nr. 142, sector 2, București, iar documentele de contractare pentru celelalte domenii de asistență medicală se depun la sediul CASMB din strada Str. Sergent Matei N. Dumitru nr. 1-3, Sector 2, București. AGERPRES