hol spital.jpgBugetul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dolj a fost suplimentat cu 50,928 milioane lei, bani cu care se vor achita o parte din datoriile spitalelor din judeţ şi o parte din datoriile către farmacii, în urma modificării bugetului fondului naţional de asigurări de sănătate pe acest an prin rectificarea bugetului de stat.

Purtătorul de cuvânt al CAS Dolj, Daniela Gheorghe, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că din cei 50,928 milioane lei, 15,172 milioane lei vor merge către spitale acoperind astfel arieratele unităţilor spitaliceşti până la 30 iunie 2010 şi 35,756 milioane vor merge către farmacii acoperind datoriile CAS către farmacii până la sfârşitul lunii ianuarie a.c. şi o parte din luna februarie.

”Din creditele bugetare aprobate la spitale, se vor achita obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi, înregistrate peste termenul de scadenţă şi neachitate la data de 30 iunie 2010, în ordinea cronologica a înregistrării acestora, fără a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unităţilor sanitare. În asistenţa cu medicamente, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010, creditele bugetare pentru subcapitolul medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se rectifică cu 35,756 milioane lei ajungând la suma de 80,581 milioane lei’, a declarat Daniela Gheorghe.

Potrivit sursei citate, situaţia datoriilor spitalelor din Dolj se prezintă astfel: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – 9,174 milioane lei, Spitalul Clinic Municipal Filantropia – 3,862 milioane lei, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Victor Babeş Craiova – 889 mii lei, Spitalul Orăşenesc Filiaşi – 580 mii lei, Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare – 667 mii lei. Din suma alocată pentru medicamente se va asigura plata consumului de medicamente rămas neachitat din anul 2009, respectiv luna noiembrie şi decembrie, precum şi plata medicamentelor eliberate în luna ianuarie şi parţial februarie din anul 2010. Purtătorul de cuvânt al CAS Dolj a mai spus că au fost rectificate creditele de angajament pentru subcapitolul medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu suma de 37,792 milioane lei, ajungând la valoarea de 108,756 milioane lei.

Din acestea se vor achita facturile restante din lunile iunie şi iulie, facturile care vor fi primite la raportarea lunii august şi se va asigura eliberarea de medicamente inclusiv pentru luna septembrie 2010, în condiţiile în care începând cu luna iulie consumul de medicamente suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate s-a redus prin aplicarea noului preţ de referinţă. ”CAS Dolj poate stabili alt termen de contractare decât cel iniţial în limita fondurilor alocate fiecărui tip de asistenţă şi în funcţie de necesarul de servicii medicale.

Având în vedere faptul că au fost suplimentate creditele de angajament pentru anul 2010 pentru subcapitolul medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, că există solicitări pentru intrarea în relaţie contractuală, iar Consiliul de Administraţie al CAS Dolj a fost de acord cu demararea unei noi perioade de contractare cu furnizorii de medicamente, CAS Dolj stabileşte pentru furnizorii de medicamente alt termen de contractare decât cel iniţial, în perioada 01.09.2010- 07.09.2010. Furnizorii de medicamente vor putea depune la sediul CAS Dolj documentele necesare contractării în perioada 01.09.2010- 06.09.2010 ora 14,00 urmând ca perioada de contractare sa fie finalizată la data de 07.09.2010′, a mai declarat Daniela Gheorghe. AGERPRES