insitutul cantacuzino.jpgDr. Aurelia Graţiela Drăghici a fost numită în funcţia de director general interimar al Institutului Cantacuzino, printr-un ordin semnat de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu.

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu i-a dispus noului director realizarea planului de acţiuni întocmit de Consiliul de Administraţie în cursul săptămânii trecute şi să aibă în vedere prevenirea unor situaţii precum cele care au dus la destituirea fostului director general.
Raportul Corpului de Control al ministrului Sănătăţii referitor la activitatea fostului director general consemnează, printre altele, „lipsa de viziune” a acestuia şi faptul că nu a avut „un plan de redresare pe termen scurt, mediu şi lung, toate acestea având un impact negativ asupra funcţionării Institutului Cantacuzino”.

Potrivit raportului, şase contracte au fost încheiate cu aceiaşi firmă de avocatură, cabinetul de avocatură Gavriloi Marius, firmă care, în prezent, îl reprezintă pe fostul director general Radu Iordăchel în dosarul nr. 8116/299/2013, cauză în care Ministerul Sănătăţii a formulat o contestaţie la executare silită, iar Radu Iordăchel are calitatea de pârât. „Institutul, la data de 30.06.2013, a înregistrat venituri în valoare totală de 7.785.967,55 lei, cheltuieli în valoare totală de 14.191.574,84 lei şi o pierdere în valoare de 6.405.607,29 lei. De asemenea, Institutul a înregistrat venituri din exploatare în valoare totală de 7.778.466,62 lei şi cheltuieli din exploatare în valoare totală de 14.187.340,97 lei. S-a constatat că la data de 30.06.2013, cheltuielile cu personalul institutului reprezintă un procent de 91,42% din totalul veniturilor, ceea ce confirmă aspectul sesizat referitor la nepunerea în aplicare de către directorul general a unui plan de redresare a institutului pe termen mediu şi lung. De asemenea, se confirmă faptul ca institutul a înregistrat o pierdere la data de 30.06.2013 în valoare de 6.405.607,29 lei”, se precizează în raportul Corpului de Control.

De asemenea, fostului director general i se reproşează că a invocat lipsa de atribuţii privind reluarea producţiei de vaccin şi faptul că atribuţiile respective au fost conferite directorului general adjunct.

„Directorul general adjunct are atribuţii, conform Hotărârii CA nr. 123/11.02.2013 şi a deciziei nr. 177/08.02.2013, în ceea ce priveşte investiţiile şi finalizarea ariei de fabricaţie a vaccinului gripal, precum şi obţinerea autorizaţiilor de ANMDM pentru acesta. Atribuţiile privind asigurarea materiei prime şi a structurii de personal adecvat sunt în responsabilitatea Directorului General, conform prevederilor legale privind conducerea operativa a Institutului”, se mai arată în raport.

Potrivit sursei citate, Consiliul de Administraţie a atras atenţia, în mai multe rânduri, cu privire la necesitatea asigurării resurselor umane pentru funcţionarea în bune condiţii a activităţilor de producţie a vaccinului gripal, directorul general neluând măsurile necesare.

Raportul confirmă că a fost întocmit un dosar de achiziţie care a fost şi semnat fără acordul Comitetului de Direcţie în acest sens. „De la sine putere, domnul director general Radu Iordăchel, fără a avea aprobarea Comitetului Director, a pus rezoluţie pe oferta firmei S.C. EST Proiect, pentru servicii de analiză seismologică, ca fiind aprobată în şedinţa din data de 02.07.2013, fapt nereal, întrucât în cadrul şedinţei se menţionează negocierea şi a unui alt cost. Neîndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul şedinţei CA din 30.05.2013, privind demararea negocierilor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu repercursiuni asupra disponibilităţii personalului adecvat pentru producţia vaccinului gripal”, precizează raportul.

De asemenea, raportul mai arată că mai multe proiecte finanţate din fonduri europene derulate de institut „au probleme grave în implementare”.

O altă cauză care a stat la baza destituirii fostului director o reprezintă, după cum susţine raportul, şi „neidentificarea de soluţii” pentru achitarea datoriilor către furnizorii de materie primă, cu implicaţii asupra bunei desfăşurări a activităţii” Institutului şi a capacităţii de a asigura producţia de vaccin gripal asumată pentru acest an. AGERPRES