Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS), a trasnmis un mesaj de Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV-SIDA.

În fiecare an, la 1 decembrie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA (World AIDS Day), pentru a aminti oamenilor din întreaga lume să fie uniţi în lupta împotriva HIV/SIDA, atât prin oferirea de susţinere bolnavilor cu HIV, cât şi prin activităţi de comemorare a persoanelor care au murit din cauza SIDA.

Ziua Mondială SIDA evidențiază  anul acesta necesitatea urgentă de a pune capăt inegalităților care stau la baza răspândirii infecției cu HIV și a altor pandemii din întreaga lume.

Fără acțiuni îndrăznețe și rapide împotriva inegalităților, riscăm să ratăm obiectivul UNAIDS de a pune capăt epidemiei SIDA până în 2030, precum și de a stopa pandemia prelungită de COVID-19, ce va provoca o criză socială și economică în spirală.

La patruzeci de ani de când au fost raportate primele cazuri de SIDA, HIV încă amenință lumea. Suntem departe de îndeplinirea angajamentului comun de a pune capăt epidemiei SIDA până în 2030, nu din cauza lipsei de cunoștințe sau de instrumente pentru a învinge  infecția cu HIV, ci din cauza inegalităților structurale care împiedică implementarea soluțiilor dovedite pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul HIV.

Răspunsul global la epidemnia de HIV a reușit să transforme lumea, aducând în prim plan nevoia de informare, educare și comunicare, schimbarea atitudinii și alegerea comportamentelor fără risc atât în viața privată, cât și în mediul profesional, asigurarea de servicii de sănătate sigure, fără risc de infectare, promovarea testării și consilierii HIV pentru toți, asigurarea confidențialității, nediscriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV, asigurarea accesului persoanalor vulnerabile, marginalizate la servicii comunitare de prevenire și diagnostic.

Infecția cu HIV nu mai provoacă moartea, ca la începutul epidemiei, dar injustiția socială și discriminarea fac dificilă viața cu HIV. Deși există percepția că un moment de criză nu este potrivit pentru a acorda prioritate abordării injustițiilor sociale subiacente, este clar că fără a face acest lucru, criza nu poate fi depășită.

Abordarea inegalităților este o promisiune globală de lungă durată, a cărei urgență a crescut. În 2015, toate țările s-au angajat să reducă inegalitățile  ca parte a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă/ Agenda 2030. Este un angajament asumat și de România, care include asigurarea sănătății tuturor cetățenilor și, implicit, a accesului la servicii, indiferent de statutul lor pe piața muncii, existența unei asigurări de sănătate etc.

Pe lângă faptul că este esențială pentru eliminarea infecției cu HIV, abordarea inegalităților va promova drepturile omului în rândul  populațiilor cheie și al persoanelor care trăiesc cu HIV, va pregăti societatea pentru a învinge COVID-19 și alte pandemii și va sprijini redresarea economică și stabilitatea. Îndeplinirea promisiunii de a aborda inegalitățile va salva vieți și va aduce beneficii societății în ansamblu.

Este nevoie de o schimbare radicală. Politicile publice, economice și sociale trebuie să protejeze drepturile tuturor și să acorde atenție nevoilor comunităților dezavantajate și marginalizate.

Știm ce este infecția cu HIV, cum se transmite, cum se previne, deci știm să învingem SIDA, știm care sunt inegalitățile care împiedică progresul, discriminarea și marginalizarea sunt unele dintre ele și știm cum să le abordăm. Politicile de abordare a inegalităților pot fi implementate, dar impun lideri hotărâți și voință politică. Este nevoie de angajament din partea guvernului, dar mai ales de acțiune: să elimine legile și politicile discriminatorii, să asigure șanse egale la asistență medicală și socială de calitate, cu posibilitatea asigurării tuturor instrumentelor de prevenire, diagnostic și tratament (campanii de informare, servicii de reducere a riscurilor, facilități de testare și consiliere, tratament adecvat constant, PREP, PEP).

Este urgentă nevoie de acțiuni responsabile din partea guvernului și nu doar de promisiuni.

ARAS este organizația neguvernamentală care de 30 de ani militează pentru accesul egal la sănătate, pentru prevenirea infecției cu HIV și respectarea drepturilor omului și desfășoară  activități de reducere a riscului de infectare cu HIV, HBV, HCV, boli sexual transmisibile, TBC în rândul grupurilor vulnerabile, serviciile organizate constituindu-se în “bune practici” la  răspunsul la epidemia de HIV și hepatite virale, pentru atingerea obiectivului de eliminarea a acestora până  în 2030.

Eforturile noastre s-au concentrat pentru a depăși barierele din calea informării, testării/diagnosticului și tratamentul  HIV și al hepatitei virale pentru populațiile vulnerabile , marginalizate social, neasigurate medical și cu comportamente ce afectează semnificativ starea de sănătate a indivizilor, a comunităților, a regiunilor sau a societăţii în ansamblu, cu repercusiuni ulterioare asupra domeniilor educației, pieței muncii etc. Această abordare de reducere a riscurilor permite utilizarea unor instrumente de monitorizare, evaluare și intervenție riguros fundamentate științific și cu efecte vizibile pe teremen lung în țările dezvoltate care au integrat aceste servicii în strategiile naționale de stopare HIV/hepatite și au asigurat constant resursele necesare, astfel încât să controleze epidemia și să reducă costurile și implicațiile sociale ale tratamentului.

Am militat în toți acești ani pentru integrarea acestor servicii în Strategia națională de sănătate publică și pentru asigurarea constantă a resurselor necesare, oferind rezultatele experienței noastre în domeniu și subliniind plus valoarea în sănătate publică pe care o aduc serviciile comunitare ce implică beneficiarii și asigură participarea acestora la campaniile de informare și testare ce pot fi implementate pentru eliminarea până în 2030 a acestor epidemii.

Este momentul pentru un IMPULS spre  factorii de decizie, de la nivel legislativ și executiv, pentru rezolvarea URGENTĂ a lacunelor în prevenire, diagnostic și conectarea la tratament. Pandemia COVID a agravat situația dificilă în care ne aflam, iar sistemul de sănătate românesc are nevoie să cunoască în ansamblu nevoile și resursele și să recurgă la parteneriate intersectoriale, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale, pentru a crește nivelul de sănătate al populației. Cerem urgent asigurarea unui sistem de sănătate nediscriminatoriu, care să pună accent pe prevenire, pe servicii de calitate, oferite fără discriminare tuturor cetățenilor, pe acces rapid la diagnostic și tratament.