Guvernul ar putea înfiinţa un registru naţional al evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale (afectarea neintenţionată şi nedorită a sănătăţii, rănirea, îmbolnăvirea, dizabilitatea temporară sau permanentă sau chiar moartea pacientului), administrat de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), prevede un proiect pus în dezbatere publică.

Potrivit unui comunicat de presă al ANMCS, în acest registru evenimentele vor fi raportate de către unităţile medicale în mod anonimizat, fără caracter acuzator. Proiectul de hotărâre de guvern elaborat de ANMCS se află în dezbatere publică pe www.anmcs.gov.ro , în secţiunea Transparenţă decizională – Consultare publică (https://anmcs.gov.ro/web/anunt-consultare-publica-hotarare-a-guvernului-privind-infiintarea-si-functionarea-registrului-national-al-evenimentelor-adverse-asociate-asistentei-medicale/).

„Scopul înfiinţării REA constă în dezvoltarea culturii organizaţionale privind identificarea şi analiza cauzelor care au dus la apariţia unui EAAM (eveniment advers asociat asistenţei medicale ), pentru reducerea riscului apariţiei acestora, creşterea calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţa pacientului. (…) Proiectul îşi propune să vină în sprijinul unităţilor sanitare şi al profesioniştilor din sănătate, oferind o serie de definiţii legale ale evenimentelor adverse, în concordanţă cu definiţiile oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Furnizori de date sunt unităţile sanitare acreditate sau aflate în proces de acreditare, indiferent de forma de organizare, din sistemul public şi privat, precum şi profesionişti din sănătate, care pun date la dispoziţia ANMCS exclusiv în scopul învăţării din erori”, se arată în comunicat.

Prin proiect se propune ca Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, să organizeze, să asigure funcţionarea şi să administreze REA şi, de asemenea, să asigure resursele financiare necesare pentru primirea informaţiilor, organizarea şi funcţionarea acestuia.

Totodată, Ministerul Sănătăţii colaborează cu ANMCS pentru coordonarea implementării REA. iar accesul la rezultatul analizelor retrospective ale EAAM ( evenimente adverse asociate asistenţei medicale ) este asigurat prin publicarea acestora la rubrica destinată profesioniştilor de pe pagina de internet a ANMCS.

„Constatarea neidentificării sau neraportării EAAM ori a netransmiterii raportului de analiză a EAAM, la termenul solicitat, poate conduce la iniţierea unei vizite de monitorizare a unităţii sanitare, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui ANMCS”, afirmă aceeaşi sursă.

Un „eveniment advers” este un eveniment asociat asistenţei medicale considerat prevenibil, care reprezintă afectarea neintenţionată şi nedorită a sănătăţii, rănirea, îmbolnăvirea, dizabilitatea temporară sau permanentă sau chiar moartea pacientului. AGERPRES