MovilaPetru.jpgDeputatul PD Petru Movila propune acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice – medici, cercetatori medici, titulari in invatamantul universitar medical si farmaceutic si medici inscrisi la programe de formare continua, in vederea achizitionarii de carti de specialitate si a participarii la congrese, pentru imbunatatirea calitatii activitatii didactice si a pregatirii profesionale continue in beneficiul sanatatii populatiei.
Intr-un proiect de lege propus recent Parlamentului de Movila, se precizeaza ca acest ajutor se acorda anual, la solicitarea categoriilor socio-profesionale amintite si reprezinta echivalentul in lei a 700 de euro pentru cadre didactice, cercetatori si medici cu pana la 1.500 de lei salariu net lunar si 400 de euro pentru cadrele didactice, cercetatori si medici cu peste 1.500 de lei salariu net lunar. Sumele in euro se calculeaza, conform proiectului de act normativ, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data platii.

De asemenea, cadrele didactice, cercetatorii si medicii beneficiari ai ajutorului financiar amintit vor primi de la unitatile de invatamant superior unde sunt incadrati sau inscrisi la programe de formare continua documentele necesare in vederea valorificarii acestui ajutor. Conform proiectului de lege, sumele necesare acordarii ajutorului financiar se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT). „In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, MECT, Ministerul Sanatatii Publice si cel al Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, care vor fi aprobate prin hotararea Guvernului”, se arata in proiectul amintit. Deputatul Petru Movila propune ca proiectul de lege sa fie aplicat incepand cu anul universitar 2008-2009.