Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 20 iunie, legea care prevede introducerea medicilor de familie în categoria profesională a persoanelor care pot acorda asistenţă medicală comunitară în localităţile din Munţii Apuseni şi în cele din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

Legea a fost elaborată având în vedere gradul de izolare ridicat al locuitorilor din aceste comune, care nu au posibilitatea să se deplaseze în alte localităţi, în special în sezonul rece, pentru a beneficia de asistenţă medicală primară.

Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale medicului se stabilesc în conformitate cu Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe grade profesionale.

Totodată, finanţarea cheltuielilor de personal pentru medicii, asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari şi moaşele care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum şi a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita creditelor bugetare aprobate pentru activitatea de asistenţă medicală comunitară.

Legea prevede că autorităţile administraţiei publice locale din localităţile din Munţii Apuseni şi din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” şi din localităţile izolate sau unde atragerea personalului medical se face cu dificultate asigură un spaţiu funcţional, precum şi bunurile şi serviciile necesare întreţinerii şi funcţionării activităţii medicale a echipei medicale, componentă a activităţii de asistenţă medicală comunitară, formată din medic, asistent medical comunitar, moaşă.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat joi şi Legea pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Legea privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport. AGERPRES