Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 26 octombrie, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea OUG privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, care prevede prelungirea deciziei de a nu se achita contribuţia pentru medicamente derivate din sânge sau plasmă umană.

Camera Deputaţilor a adoptat în 6 octombrie, în calitate de for decizional, legea care prevede că deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor nu vor achita, în continuare, contribuţia trimestrială prevăzută pentru valoarea consumului centralizat aferentă medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, fiind eliminat termenul de 3 ani la care se limita aplicarea acestei prevederi.

„Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, nu datorează contribuţia trimestrială prevăzută pentru valoarea consumului centralizat aferentă medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii; lista medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii”, prevede actul normativ.

Perioada de aplicare a acestei prevederi nu mai este limitată la 3 ani, cum era prevăzut iniţial în textul ordonanţei şi care expira la 1 ianuarie 2021.

Potrivit altor prevederi, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, nu datorează contribuţia trimestrială pentru valoarea consumului centralizat aferentă vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate. Lista vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii. Prevederile se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. AGERPRES