Ordinul președintelui ANMCS nr. 32/2020 privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare, intrat în vigoare în 10 februarie, a fost modificat pe 9 iunie printr-un nou ordin publicat în Monitorul Oficial. Acesta modifică modalitatea de plată a taxei de acreditare de către unitățile medicale din România.

Ordinul prevede că unitățile medicale plătesc taxa de acreditare la ANMCS în două tranșe, în loc de trei tranșe cum se stabilise anterior. Prima tranșă va fi achitată după înscrierea în procesul de acreditare, “în intervalul cuprins între data primirii de către unitatea sanitară a comunicării valorii estimate a taxei de acreditare și 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare, până la atingerea sumei reprezentând 70% din valoarea estimată a taxei”.

Tranșa a doua, calculată ca diferență între valoarea finală calculată a taxei și prima tranșă, trebuie plătită în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de către unitatea medicală a raportului de evaluare. Cele două tranșe pot fi plătite integral sau eșalonat.

“Pentru unitățile sanitare cu paturi, prima tranșă este formată dintr-o sumă fixă în cuantum de 13.920 lei care se achită la momentul înscrierii în procesul de acreditare și o sumă variabilă care se achită după înscrierea în procesul de acreditare, în intervalul cuprins între data primirii de către unitatea sanitară a comunicării valorii estimate a taxei de acreditare și 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare”, prevede noul ordin.

Pentru unitățile sanitare din ambulatoriu, prima tranșă se achită după înscrierea în procesul de acreditare, în intervalul cuprins între data primirii de către unitatea sanitară a valorii estimate a taxei și 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare.

Pentru unitățile sanitare de dializă, valoarea sumei fixe din prima tranșă este de 5.800 lei.