ambulante-noi

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, postată pe site-ul MS, ca urmare a analizei efectuate de Comisia interministerială pentru suport tehnic a rezultat că, pentru unele servicii de ambulanţă numărul de posturi alocat categoriilor de medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri raportat la numărul populaţiei este mai mic de 90% faţă de media naţională.

„În vederea ajungerii la media naţională de 90% este necesară suplimentarea numărului maxim de posturi alocat pentru serviciile de ambulanţă cu un număr de 500 posturi. Suplimentarea numărului de posturi este determinată şi de necesitatea constituirii echipajelor în vederea respectării timpului de răspuns la solicitări atât la sediul central cât şi la substaţiile de ambulanţă. Influenţa financiară determinată de creşterea cu 500 de posturi a numărului de posturi finanţat integral de la bugetul de stat este în suma lunară de 2158 mii lei, fără cote şi de 2645,7 mii lei inclusiv cote. Urmare acestui fapt este necesar a se suplimenta numărul maxim de posturi pentru unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii finanţate integral de la bugetul de stat cu un număr de 700 posturi”, se menţionează în documentul citat.

Sursa citată arată că se prevede suplimentarea numărului maxim de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, cu un număr de 700. „Astfel, numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat va fi de 18196, din care pentru medici rezidenţi 200 posturi. Impactul financiar determinat de majorarea numărului maxim de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, pentru ambulanţe şi pentru medicii rezidenţi, este de 2659,6 mii lei lunar, fără cote şi de 3260,7 mii lei lunar inclusiv cote”, se precizează în document.

Totodată, în nota de fundamentare a proiectului este menţionată şi mărirea numărului de posturi pentru Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB). „De asemenea, prin acest proiect, se urmăreşte eficientizarea modului de funcţionare al SNSPMPDSB. Prin hotărârea de Guvern de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, instituţia are aprobat un număr de 108 posturi. Numărul de posturi a fost diminuat ca urmare a aplicării OUG nr.77/2013. Întrucât OUG nr.77/2013 prin Legea de aprobare a fost declarată neconstituţională, propunem pentru SNSPMPDSB revenirea la numărul de posturi avut anterior, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr.1421/2009, respectiv, 108 posturi”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului MS. AGERPRES