Senatul a aprobat, pe 10 mai, prin adoptare tacită, propunerea legislativă pentru modificarea Legii 95/2006 prin care se completează tipul de cheltuieli care pot fi finanţate de autorităţile publice locale cu alocaţia de hrană pentru pacienţii spitalizaţi, aceasta fiind stabilită, în anul 2021, la 40 de lei/zi/pacient, cu actualizare anuală cu rata inflaţiei.

Nota de adoptare tacită a propunerii legislativă, iniţiată de un grup de deputaţi de la PSD, pentru care termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit pe 5 mai, a fost citită în plen de vicepreşedintele Senatului Alina Gorghiu, care a condus şedinţa de luni.

Alocaţia de hrană este definită, în actul normativ, ca suma unitară pentru servirea mesei de către asiguratul spitalizat, calculată în funcţie de hrana necesară fiecărei categorii de bolnavi recomandată de Colegiul Dieteticienilor din România, repartizată pe durata unei zile: masa de dimineaţă, de prânz şi seara.

Potrivit proiectului de act normativ, alocaţia de hrană se va stabili de către o comisie constituită dintr-un reprezentant al CNAS, un reprezentant al structurilor asociative din care face parte autoritatea publică locală în subordinea căreia se afla unitatea spitalicească – Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, unul al Ministerului Sănătăţii, al asociaţiei pacienţilor şi un reprezentant al managerilor de spital.

„Alocaţia de hrană poate fi suplimentată prin hotărâre a autorităţii publice locale în subordinea căreia se află unitatea spitalicească cu fonduri din bugetele proprii şi cu fonduri guvernamentale pe baza propunerii Consiliului de Administraţie al unităţii spitaliceşti, aflat în subordinea autorităţii”, se arată în proiectul adoptat tacit de Senat.

O altă prevedere din proiectul adoptat stipulează că „persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale şi de alocaţia de hrană, modalitatea de decontare a serviciilor medicale pentru aceste persoane aplicându-se şi alocaţiei de hrană”.

La dispoziţii tranzitorii, propunerea legislativă prevede că „până la stabilirea alocaţiei de hrană de către comisia prevăzută în actul normativ, alocaţia de hrană pentru anul 2021 va fi în cuantum de 40 lei/zi/pacient, sumă care va fi asigurată din fonduri guvernamentale şi va fi alocată direct spitalelor din subordine”.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES