În fiecare an, prima săptămână din octombrie este dedicată conștientizării importanței donării de plasmă. Aceasta este marcată la nivel internațional, cu scopul de a informa și educa populația cu privire la importanța plasmei, o componentă esențială a sângelui. În această perioadă sunt organizate evenimente și acțiuni de comunicare în întreaga lume pentru a încuraja și promova donarea de plasmă. Totodată, aceste evenimente au rolul de a exprima recunoștința față de donatorii de plasmă, care, prin actul lor, contribuie la salvarea de vieți umane.

Totodată, “Săptămâna conștientizării importanței donării de plasmă” are rolul de a sublinia importanța plasmei în dezvoltarea de medicamente, care reprezintă uneori singura șansă la viață pentru cei care suferă de afecțiuni precum imunodeficiențe primare și secundare, neuropatii, boli autoimune, hemofilie sau boli rare. Terapiile derivate din plasmă sunt medicamente unice, biologice, pentru care nu există alternativă terapeutică. Din păcate, plasma este o resursă rară, iar în prezent există un deficit de plasmă necesar pentru a satisface întreaga cerere din cadrul Uniunii Europene estimat la 3,8 milioane de litri. De aceea, donarea de plasmă este un act esențial, prin care mii de vieți sunt salvate anual.

Salutăm propunerea Comisiei UE pentru un regulament SoHO, aflat în fazele finale ale procedurii legislative de la nivelul Parlamentului European, pe care o considerăm o oportunitate excelentă de a îmbunătăți accesul pacienților la medicamente derivate din plasmă (PDMP) salvatoare de vieți și de înaltă calitate, având în centrul preocupărilor sănătatea și siguranța pacienților și a donatorilor de plasmă și ne dorim ca statele membre ale Uniunii Europene să ia măsurile necesare astfel încât pacienții care au nevoie de tratamente derivate din plasma și sânge să aibă acces la aceste soluții unice de tratament. Avem date științifice care susțin ideea că procesul de colectare de plasma este un proces sigur, similar procesului donării de sânge , iar medicamentele rezultate în urma acestui proces sunt salvatoare de vieți omenești”, a declarat Marilena Stănescu, Patient Value & Access Head Takeda România.

Având în vedere caracterul unic al plasmei, trebuie să avem în vedere că este nevoie de o perioadă de prelucrare de 7 – 12 luni de la momentul donării până la momentul în care medicamentul este pregătit pentru administrare către pacient. Suntem una dintre companiile care au în portofoliu astfel de produse, avem expertiza necesară pentru a înțelege importanța actului de donare de plasmă și dorim să atragem atenția asupra importanței donării de plasmă în dezvoltarea de terapii care se adresează unor boli pentru care nu există altă alternativă terapeutică. Având în vedere dependența actuală a Europei de SUA pentru aproape 40% din plasma de care are nevoie pentru fabricarea produselor medicinale derivate din plasmă, pentru a-și trata cetățenii, este vital ca noul cadru legal în discuție în prezent la nivelul Uniunii Europene să fie adecvat scopului, pentru a ajuta la sporirea nivelului de colectare de plasmă atât de necesară în Europa. Ne dorim ca acest nou Regulament să ofere garanții pentru asigurarea sănătății și a siguranței donatorilor de plasmă, să atingă obiectivul de a spori colecta de plasmă în Europa, să optimizeze, să clarifice și să alinieze rolurile organismelor tehnice de experți desemnate în procesul decizional de reglementare în materie de plasmă. ”, a declarat Todor Kesimov, Country Head Takeda România.