Simpozion naţional cu participare internaţională, cu prilejul celebrării unui secol de psihiatrie modernă la Socola

Singurul institut de psihiatrie din ţară, cel de la Socola – Iaşi, celebrează un secol de psihiatrie modernă prin organizarea, în perioada 4 – 6 octombrie, a simpozionului naţional cu participare Internaţională “Socola 1918 – începuturile psihiatriei moderne”, un eveniment ştiinţific de referinţă în cadrul Zilelor Socolei.

“La 18 noiembrie 1918, prin decretul dat de Consiliul de Miniştri condus de Al. Marghiloman şi semnat de Regele Ferdinand, “Asilul de Alienaţi Socola” a trecut în administrarea statului, acest fapt putând fi considerat un act de renaştere al unui spital care intra într-o epocă modernă. Privind însă istoria din urmă cu 113 ani, observăm că Socola s-a înfiinţat cu multe greutăţi administrative, dar cu un spirit deja format. Al. Brăescu, fondatorul acestei instituţii, menţiona în articolul “Cum sunt consideraţi şi asistaţi alienaţii în România” despre necesitatea unei asistenţe spitaliceşti cu particularităţi precum: uşile deschise, munca răsplătită în colonii auxiliare pentru bolnavii cronici şi crearea unor unităţi speciale pentru bolnavii mintali ce au comis diverse fapte”, a declarat prof.dr. Roxana Chiriţă, director medical al Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi.

Conform acesteia, toţi cei care au urmat la conducere, precum şi prestigiosul colectiv de specialişti ai spitalului, devenit într-un mod meritat Institut de Psihiatrie în anul 2014, au încercat şi au şi reuşit în mare parte configurarea şi împlinirea acestor deziderate.

“O sută de ani de psihiatrie modernă au început odată cu venirea la conducerea “Asilului de Alienaţi de la Socola” a profesorului C.I. Parhon. Acesta a preluat modelul strădaniilor celui ce a întemeiat spitalul, Al. Brăescu, şi, împreună cu toţi colaboratorii săi, a deschis drumul unei activităţi ştiinţifice, care a polarizat personalităţi din ţară şi din străinătate, din diverse domenii, medical şi umanist”, a declarat prof.dr. Roxana Chiriţă.

Anii care au urmat au adus realizări în premieră pentru acele vremuri: prima societate şi primul jurnal de ştiinţă dedicate unei psihiatrii biologizate, malarioterapia; prima secţie exterioară de ergoterapie; primele laboratoare de sănătate mintală, ca prim pas în psihiatria comunitară; şcoala de nursing în psihiatrie; “locuinţele protejate” pentru bolnavii cronici; aprofundarea eticii medicale şi a epistemologiei în psihiatrie. “Azi, toate acestea reprezintă pentru noi, cei care lucrăm în Institutul de Psihiatrie Socola, o “zestre” materială şi spirituală care ne oferă perspectiva viitorilor 100 de ani”, a mai spus prof.dr. Roxana Chiriţă.

Ea a reamintit că în 1918 s-a înfiinţat Societatea de Neurologie, Psihiatrie, Psihologie şi Endocrinologie ce va defini orientarea Şcolii de la Socola. La scurt timp a apărut şi primul număr al Buletinului acestei societăţi, care a găzduit, timp de zeci de ani, peste o mie de titluri marcante pentru ştiinţă. În zilele noastre, acesta este continuat de Buletinul de Psihiatrie Integrativă editat de Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi.

“Nu întâmplător se vorbeşte astăzi despre Socola ca despre o şcoală modernă, ale cărei realizări stau la baza orientării activităţii din domeniu. Să nu uităm, de asemenea, că Socola a devenit în anii ‘70 bază de studii pilot OMS pentru Sănătate Mintală. În An Centenar, aşadar, prin organizarea acestui Simpozion, aducem un omagiu tuturor celor care, lucrând în acest aşezământ medical, şi-au adus contribuţia la dezvoltarea psihiatriei moderne, la îmbunătăţirea actului medical şi condiţiilor de tratament, construind, totodată, un adevărat amfiteatru al ştiinţei contemporane”, a declarat dr. Gabriel Oprişanu, manager al Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi. AGERPRES