Procedura de obţinere a tratamentului hepatitei virale cronice C şi al cirozei hepatice compensate C cu Interferon Free

În cadrul unei conferințe de presă organizate în pe 25 august, conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași a prezentat datele privind dosarele aprobate pentru tratamentul cu Interferon Free de către Comisia de Experți de la nivelul CNAS. Astfel numărul dosarelor aprobate de către Comisia de Experţi de la nivelul CNAS pentru terapia cu Interferon Free este de 636, dintre aceștia 225 de pacienți au încheiat până în prezent tratamentul cu Interferon Free. Conform datelor prezentate la nivel național procentul de reușită a tratamentului este de peste 99%.

“Sute de oameni cu hepatită virală cronică C din regiunea Moldovei au primit o nouă şansă la viaţă graţie programului Interferon Free. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași s-a implicat activ în buna desfășurare a acestui program și ne bucurăm că au început deja să se vadă și rezultatele pozitive în cazul pacienților care au urmat acest tratament inovator care permite a doua şansă la viaţă. Este un tratament extraordinar în condițiile în care procentul de reușită este de peste 99%. Potrivit reprezentanților Casei Naţionale de Sănătate, pe viitor, se preconizează că în program vor fi incluşi şi pacienții cu hepatită C în stadiul F3”, a subliniat ec. Robert Dâncă, președinte director general al CJAS Iași.

Procedura de obţinere a tratamentului hepatitei virale cronice C şi al cirozei hepatice compensate C cu Interferon Free

În prezent este semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C şi cirozei hepatice C; medicamentul se află pe lista C1 şi se poate prescrie numai cu aprobarea comisiei de experţi de la nivelul CNAS.

Deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă suportă integral valoarea consumului de medicamente aferentă pacienţilor pentru care nu a fost înregistrat rezultat medical.

În cadrul contractului cost-volum-rezultat se referă la faptul că, viremia la sfârşitul tratamentului cu Interferon free, adică în săptămâna a 12-a de tratament şi la 12 săptămâni de la încheierea tratamentului, trebuie să fie nedetectabilă (răspuns virusologic susţinut).

Casele de asigurări unde se pot depune dosarele sunt: CASMB, CAS Cluj, CAS Constanţa, CAS Dolj, CAS Bihor, CAS Sibiu, CAS Mureş, CAS Timiş, CAS OPSNAJ.

Medicul curant (prescriptor) poate fi ales de către pacient dintre medicii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele centre: Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara, Oradea.

La dosar se acceptă numai buletinele testărilor fibromax, viremie si genotipare realizate în mod gratuit, în baza voucherelor destinate acestor investigaţii, în unităţi medicale autorizate, SC Synevo SRL şi SC Bioclinica SRL din centrele Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara, Oradea.

Unităţi spitaliceşti care au primit vouchere: Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Parascheva Iaşi, Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi şi Spitalul Clinic CF Iaşi.

Casele de asigurări de sănătate în prezent acceptă spre depunere dosarele în vederea obţinerii aprobării terapiei Interferon Free la pacienţi cu ciroză hepatică virală C severă F4 (clasa Child A 5 – 6 adică ciroze compensate), fibroză F3 la pacienţii cu contraindicaţii la interferon: depresie severă necontrolată medicamentos, boli autoimune, diabet zaharat tip I dezechilibrat.

Pentru a avea acces la tratamentul fără interferon pacientul, cu bilet de trimitere de la medicul de familie şi cardul de sănătate se va prezenta pentru consultaţie şi evaluare la un medic specialist. Dacă pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate din protocolul terapeutic de prescriere va primi voucher-ul pentru investigaţii necesare la dosar.

În urma investigaţiilor, medicului curant stabileşte dacă pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate, întocmeşte dosarul pentru aprobarea tratamentului şi îl înmânează pacientului/aparţinătorului, care îl va depune dosarul la casa de asigurări cu care se află în relaţie contractuală medicul curant.

Dosarul va fi transmis Comisiei de Experţi de la nivelul CNAS, care îl va evalua şi va transmite casei de asigurări decizia de aprobare sau respingere a tratamentului; în baza deciziei de aprobare medicul curant va prescrie reţetele, iar pacientul i se va elibera tratamentul de la farmaciile aflate în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract şi medicul curant (prescriptor) al pacientului care a primit decizia de includere în tratament;

Numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral fără interferon, în mod gratuit, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.