Priorități globale privind prevenirea și controlul infecțiilor 2018- 2022

Recentele epidemii precum Ebola din vestul Africii și răspândirea rapidă a altor virusuri, cum ar fi sindromul respirator acut au dovedit cât de limitate sau chiar inexistente sunt programele de prevenire și control a infecțiilor  la nivel mondial(IPC). Combinate cu lipsa rezervelor de apă și igiena neadecvată acestea reprezintă o amenințare la adresa sănătății globale. În astfel de epidemii, în loc să servească drept punct de control al infecțiilor, instituțiile sanitare devin focare de infecție pentru angajați, pacienți, dar și pentru comunitate. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, practicile de îngrijire medicală defectuoase și lipsa unui control real al infecțiilor afectează sute de milioane de pacienți în fiecare an. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor estimează că în fiecare an, în Europa apar mai mult de 2,6 milioane de cazuri noi de infecții asociate îngrijirilor medicale. Multe sisteme de sănătate eșuează în a clădi fundații  solide pentru reducerea riscurilor și răspândirea focarelor associate asistenței medicale. De asemeni tolerează un nivel inacceptabil de scăzut al prevenției și controlului infecțiilor în practica medicală de zi cu zi.

În prezent este foarte important să fie considerate drept priorități  consolidarea și  punerea în aplicare a prevenției și controlului infecțiilor. Astfel s-ar crea o oportunitate unică de a face din prevenirea și controlul infecțiilor un factor important în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU în domeniul sănătății. Ar contribui de asemeni, la implementarea altor priorități majore în sănătatea globală, cum ar fi Regulamentul  Internațional de Sănătate, planuri de acțiune împotriva rezistenței la antibiotice, siguranța pacienților și a angajaților din domeniul sănătății.

Organizația Mondială a Sănătății coordonează Rețeaua Globală de Prevenție și Control al Infecțiilor (GIPC). Tot OMS susține eforturile țărilor de a-și întări sistemul de prevenție și combatere a bolilor, pregătirea epidemiilor și consolidarea capacității de supraveghere. La începutul anului 2017 rețeaua GIPC și Organizația Mondială de Sănătate au identificat prioritățile pentru următorii 5 ani, atât la nivel național cât și la nivel global.

Priorități IPC la nivel național pentru statele care abia inițiază acest tip de program:

• Un angajament politic decisiv și vizibil, inclusiv elaborarea și aplicarea politicilor de prevenire și control a infecțiilor
• Asigurarea resurselor (atât umane cât și de infrastructură)
• Stabilirea și executarea programelor IPC la nivel național și la nivel de instituție medicală acută pentru a asigura advocacy, training și  colectarea de date pentru îmbunătățirea programului
• Acțiuni de sporire a disponibilității cunoștințelor și expertizei IPC din țara respectivă

Priorități pentru țările cu programe IPC avansate

• Creșterea responsabilității cu IPC ca indicator de calitate
• Dezvoltarea unor instrumente avansate de tehnologie a informației pentru a sprijini monitorizarea și implementarea IPC
• Traducerea informațiilor prin îmbunătățirea comunicării și pentru a susține conștientizarea și implicarea
• Stimulente credibile, având în vedere contextul local pentru a crește ratele de conformitate
• Educație și formare consolidată pentru a încorpora cunoștințele IPC în toate disciplinele

Priorități pentru IPC la nivel global

• Consolidarea vizibilității și a promovării IPC: convingerea factorilor de decizie și a părților interesate
• Să conducă la dezvoltarea cunoștințelor IPC: să creeze șabloane standardizate de curriculum care să poată fi adaptate la nivel local (“să se adapteze la adoptare”) și să stimuleze cercetarea în continuare a domeniilor prioritare
• Promovarea și promovarea IPC ca marcator al calității: stabilirea standardelor minime IPC internaționale
• Crearea de rețele active și comunicări mai puternice: – asigurarea faptului că liderii în materie de siguranță și îmbunătățire a calității, precum și alți lucrători din domeniul sănătății din toate domeniile, sunt implicați în promovarea IPC

Epidemia Ebola și alte focare de boli infecțioase, precum și creșterea aparent de neoprit a rezistenței la antibiotice au lansat provocări serioase liderilor politici din domeniul sănătății publice din întreaga lume. Cu toate acestea, relația dintre aceste amenințări globale și necesitatea de a găsi îmbunătățiri reale și durabile ale prevenirii și controlului infecțiilor în fiecare țară nu este întotdeauna pe deplin apreciată. În mod inevitabil, ritmul în care poate fi realizată schimbarea în fiecare dintre țări va varia din motive istorice, logistice și financiare. La nivel mondial este necesar ca organizațiile internaționale să recunoască faptul că securitatea medicală  se bazează pe controlul și prevenirea infecțiilor în mod eficient pentru a gestiona amenințările emergente la adresa sănătății (inclusiv AMR) și că este necesar să se intensifice sprijinul IPC  în întreaga comunitate internațională. O oportunitate pentru a convinge liderii globali și naționali de valoarea acțiunilor de prevenire și control a infecțiilor este Săptămâna Mondială de Conștientizare a Consumului de Antibiotice din acest an, prevenirea și controlul infecțiilor aflându-se printre mesajele sale de bază.

Există încă numeroase provocări și bariere care împiedică îndeplinirea acestor priorități, cum ar fi agendele politice concurente, constrângerile legate de resurse și mesajele multiple de promovare a sănătății. În plus, în ciuda dovezilor puternice privind eficacitatea IPC, sunt necesare cercetări suplimentare pentru identificarea și validarea tehnologiilor și echipamentelor inovatoare care pot sprijini IPC, pentru a demonstra o mai bună eficiență a costurilor și pentru a identifica abordări fezabile de implementare și soluții locale. Există însă motive economice și etice puternice pentru a spori prevenirea și controlul infecțiilor în cadrul agendelor naționale și mondiale de securitate a sănătății, având în vedere atât povara, cât și prioritățile prezentate de Rețeaua GIPC.