Ministerul Sănătăţii va organiza în perioada 22 martie – 28 aprilie sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie.

Potrivit unei note publicate pe site-ul DSP, la examen se pot prezenta medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 30 aprilie încheie stagiul de pregătire, cei care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare.

De asemenea, mai pot participa medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 30 aprilie, încheie stagiul de pregătire în aceasta. “La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 mai 2017 şi până la 31 octombrie 2017, inclusiv. Dosarele depuse de aceşti candidaţi pentru aprobarea derogărilor de vechime vor include obligatoriu şi recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv în pregătirea pentru cea de a doua specialitate, document care trebuie să poarte semnătura şi parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate“, se mai arată în notă.

Pentru toate specialităţile, cu excepţia Medicinii de urgenţă, examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune. Examenul de specialist va avea următoarele probe: scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durată de trei ore, una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicina de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti – la Spitalul Clinic de Urgenţă şi Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi va avea următoarele probe: proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple.

Durata probei scrise este de 4 ore.

“Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare de la proba scrisă anterioară pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare”, susţine sursa citată. AGERPRES