La Iași are loc Congresul Societăţii Balcanice de Stomatologie (BASS)

La Iași are loc, în perioada 10-12 mai, a 23-a ediţie a Congresului Societăţii Balcanice de Stomatologie (BASS), organizat de Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie (ADRE) și Asociaţia Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO), având ca președinte de congres pe Prof.univ.dr. Norina Forna, Preşedinte ales al Societăţii Balcanice de Stomatologie şi Decan al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi.

Această manifestare de prestigiu reuneşte peste 700 de participanţi din peste 20 de țări, 500 de lucrări ştiinţifice, expoziţii de aparatură și echipamente medicale de specialitate, conferinţe și sesiuni știinţifice. Această ediție reper pentru comunitatea medicală Europeană, continuă tradiția evenimentelor științifice derulate sub egida Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS), una dintre cele mai importante organizaţii profesionale în domeniul stomatologiei din ţările balcanice. Un fapt  deosebit de important este că acest congres are loc pentru a patra oară în România, însă pentru prima oara la Iași.

Tema congresului aduce în prim plan terapiile specifice tânărului, respectiv ale pacientului vârstnic, abordări sub egida interdisciplinarităţii şi avangardei,  cu profund impact în practica medicală actuală, care se confruntă cu obstacole în rezolvarea optimă a acestor extreme de vârstă, caracterizate de aspecte particulare morfo-funcționale.

Speakeri de marcă din întreaga lume vor oferi detalii despre cele mai recente actualităţi în domeniile clinice şi fundamentale, acoperind subiecte variate, ancorate în diferite entități clinice, racordând astfel practicianul la ultimele noutăți în domenii medicale de top. Manifestările Congresului vor avea un caracter interdisciplinar, adresându-se atât practicienilor, medicilor stomatologi, cât şi specialiştilor din domeniul medical, tinerilor medici rezidenţi şi studenţi.

Problematicile esențiale ale medicinei dentare din punct de vedere formativ, vor fi analizate în cadrul meselor rotunde organizate cu ocazia congresului BASS, la care vor participa toți decanii facultăților de medicină dentară balkanice, creând astfel premisele uniformizării curriculare și stabilirii strategiilor de atingere a standardelor de performanță și competitivitate în arealul european. Esențiale pentru succesul terapeutic sunt platformele educaţionale cu profund impact în finalitatea clinică, bazate pe aspectele  corelative dintre  aportul tehnicilor  şi tehnologiilor de avangardă, și analiza individualizată a fiecărui caz clinic, aceste subiecte regăsindu-se în subiectele meselor rotunde derulate în cadrul evenimentului științific balkanic.

În cadrul prelegerilor susținute se vor regăsi tehnologii de ultimă oră, ultimele aspecte evolutive în  imagistică 3D, tehnici robotizate, tehnologii de realitate virtuală augumentată, tehnici ca Digital Smile Design, aplicații laser, etc., prin care, atât calitatea actului medical, cât și traiectoriile de evaluare de precizie și diagnosticare precoce a cazului pot fi aduse la cele mai înalte exigențe de funcționalitate și estetică.

În egală măsură, aspectele practice vor fi prezente prin numeroasele work-shopuri ce racordează practicianul la tehnici contemporane din teritoriul restaurărilor odontale sau din sfera în permanența evoluției a reabilitărilor implanto-protetice.