În curtea Spitalului Clinic de Urgenţă “Sfântul Ioan” din Capitală va fi construită o nouă maternitate

Consilierii municipali au aprobat, pe 22 februarie, un protocol de colaborare între Municipiul Bucureşti, Asociaţia Colectiv GTG 3010 şi Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan, în vederea construirii unei maternităţi în curtea spitalului amintit.

De asemenea, au fost aprobate alte trei proiecte de hotărâre pentru reabilitarea Maternităţii Bucur, consolidarea Pavilionului A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale dr. Victor Babeş şi realizarea unui bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca.

Astfel, potrivit protocolului încheiat cu Asociaţia Colectiv GTG 3010, valoarea estimată a maternităţii este de 12.000.000 euro, aceasta urmând să se actualizeze succesiv în funcţie de sumele adunate şi de preţul real al dotărilor achitat de către asociaţie. În cazul în care la împlinirea a doi ani de la semnarea protocolului asociaţia nu demarează procedurile prealabile pentru realizarea investiţiei, protocolul încetează.

Asociaţiei îi revine obligaţia să iniţieze şi să susţină cu propriile mijloace campanii de colectare a fondurilor necesare. De asemenea, asociaţia are obligaţia de a finaliza construcţia edificată pe terenul proprietate al Municipiului Bucureşti şi de a proceda la predarea investiţiei realizate.

Municipiul Bucureşti va pune la dispoziţie terenul situat în curtea spitalului, va asigura sprijinul logistic necesar în vederea obţinerii avizelor necesare şi va sprijini campaniile de promovare iniţiate de către asociaţie pentru realizarea proiectului.

De asemenea, CGMB a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi consolidării şi reabilitării Pavilionului A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale dr. Victor Babeş. Valoarea totală a investiţiei este de 27,8 milioane lei (exclusiv TVA), cu o durată de execuţie de 18 luni.

Potrivit expunerii de motive, se urmăreşte consolidarea structurii de rezistenţă a Pavilionului A, prin rigidizarea suprastructurii, reconstruirea volumelor rezalit de deasupra intrărilor, cu diafragme din beton armat şi izolarea seismică a bazei întregii structuri existente.

“Se urmăreşte reabilitarea Pavilionului A prin recompartimentarea spaţiilor interioare în acord cu normativul şi regulamentele de proiectare în vigoare, igienizarea elementelor constructive, modernizarea şi înlocuirea finisajelor şi a echipamentelor tehnice prevăzute în tema de proiectare”, se arată în expunerea de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea.

Conform raportului de specialitate, pavilionul va fi dotat cu un ascensor suplimentar, cu un sistem de ventilare şi cu o centrală termică proprie. Totodată, consilierii municipali au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi unui bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca. Investiţia va avea o valoare totală (exclusiv TVA) de 2,2 milioane lei şi o durată de execuţie de 12 luni.

Un alt proiect adoptat prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării corpurilor A şi B ale Maternităţii Bucur. Valoarea totală a investiţiei este de 67 milioane lei (exclusiv TVA), cu o durată de execuţie de doi ani.

“Datorită vechimii de peste aproximativ 85 de ani de exploatare, construcţia va trebui să fie reabilitată atât din punct de vedere funcţional cât şi din punct de vedere al finisajelor şi echipamentelor, deoarece nu mai prezintă siguranţă în exploatare”, prevede expunerea de motive semnată de primarul general, Gabriela Firea.

Lucrările vizate constă în: consolidarea structurii de rezistenţă, reparaţia şarpantei la corpul A şi refacerea şarpantei la corpul B, supraînălţarea podului pentru realizarea unei mansarde la corpul B, reparaţii la pereţi şi la tavane, aplicarea de covoare şi tapete din PVC pentru mediu sanitar, aplicarea de vopsea antimicrobiană, termoizolarea clădirii, înlocuirea instalaţiilor electrice, înlocuirea instalaţiilor sanitare şi a celor termice, montarea instalaţiilor de ventilaţie. AGERPRES