Consiliul Concurenţei declanşează o investigaţie pe piaţa deşeurilor medicale

Autoritatea de concurenţă anunţă declanşarea unei anchete sectoriale privind deşeurile medicale pentru a cunoaşte în detaliu mecanismele structurale ale pieţelor, relaţiile contractuale existente între diferiţi actori ce desfăşoară activităţi în acest domeniu.
Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Concurenţei, studiul a fost determinat de existenţa unor condiţii care sugerează posibilitatea restrângerii concurenţei pe piaţa deşeurilor medicale, cum este gradul mare de concentrare a pieţei şi numărul redus de operatori economici autorizaţi pentru tratarea prin decontaminare la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase şi pentru eliminarea prin incinerare a deşeurilor.
“Ca urmare, în cadrul studiului, vor fi analizate condiţiile structurale ale pieţelor, relaţiile contractuale existente între diferiţi actori ce desfăşoară activităţi în sectorul deşeurilor medicale. Astfel, se va verifica dacă furnizorii autorizaţi şi-au împărţit zonele în care acţionează şi dacă intrarea pe piaţă a altor operatori este blocată sau descurajată de către furnizorii existenţi, care au creat şi dezvoltat o infrastructură în zona de interes”, se notează în comunicatul citat.
Pe durata investigaţiei se va mai analiza în ce măsură furnizorii integraţi (care oferă servicii pe întregul circuit al gestionării deşeurilor, începând cu colectarea până la tratarea/eliminarea lor) afectează poziţia concurenţială a firmelor care nu sunt integrate, oferind doar anumite servicii. În plus, ancheta sectorială va cuprinde şi o analiză comparativă amănunţită a legislaţiei naţionale şi comunitare, având în vedere că acest domeniu este puternic reglementat, existând dispoziţii pentru fiecare din etapele de parcurs în activitatea de gestionare a deşeurilor medicale.
Consiliul Concurenţei menţionează că deşeurile medicale sunt deşeurile rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare. Aceste deşeuri pot fi de mai multe categorii: înţepătoare-tăietoare (ace, lame de bisturiu etc.), anatomo-patologice şi părţi anatomice, deşeuri infecţioase, chimice, de medicamente citotoxice şi citostatice etc.
Datele publicate de Eurostat în anul 2016 arătau că totalul deşeurilor înregistrat în UE 28 a fost de 2,5 miliarde tone, dintre care cele medicale reprezentau 36,8 milioane tone. În România, au fost înregistrate 177,5 milioane tone, din care deşeuri medicale 873.800 de tone.
Legislaţia în vigoare relevă faptul că autoritatea de concurenţă poate efectua, din proprie iniţiativă, investigaţii privind un anumit sector economic atunci când rigiditatea preţurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenţei pe piaţă. Acest tip de instrument este utilizat atât de Comisia Europeană, cât şi de alte autorităţi naţionale de concurenţă, şi nu vizează în mod direct încălcări ale legislaţiei.
Totodată, în cadrul anchetei sectoriale, Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii şi documente tuturor operatorilor implicaţi. Consiliul Concurenţei invită toţi actorii de pe această piaţă la o comunicare activă, deschisă în ceea ce priveşte problemele de natură concurenţială cu care aceştia se confruntă. AGERPRES