Un prim eveniment important desfășurat de Societatea Română de Transplant Medular îl reprezintă organizarea Primului Congres al Societății Române de Transplant Medular, în perioada 19-21 iunie 2017, la Hotel Ramada Parc, București. Manifestarea se adresează profesioniștilor din domeniul transplantului medular și are ca scop crearea cadrului de informare si prezentare a celor mai noi informații din domeniu, aceasta aducând împreună medici, cadre universitate din țară și străinatate, personal medical implicat în activitatea de transplant.

Societatea Română de Transplant Medular își propune să contribuie la difuzarea progreselor din domeniul transplantului medular, să conducă la asigurarea unui schimb de valori profesionale la standarde internaționale, să susțină promovarea schimburilor științifice pentru tinerii specialiști sau în curs de specializare, să deruleze programe de pregatire în specialitate, precum și să organizeze manifestări științifice naționale și internaționale, ce au ca scop aducerea în prim plan a noutăților științifice / terapeutice legate de activitatea de transplant medular.

Societatea Română de Transplant Medular cuprinde membri din toate Centrele de Transplant Medular din România,  reuniți  pentru a promova și dezvolta activitatea de transplant medular, urmărind instruirea și creșterea continuă a nivelului științific al membrilor săi și stabilirea unor colaborări științifice și profesionale solide cu societățile internaționale care împărtășesc scopuri similare.

Participarea la Congresul Național al Societății Române de Transplant Medular este gratuită și este posibilă în limita locurilor disponibile, pe baza înscrierii pe site-ul www.transplantmedular.ro