Spitalul Județean de Urgență Baia Mare a deschis, în incinta unității medicale, Biroul Pacientului, un serviciu care mediază posibile nemulțumiri în efectuarea actului medical sau a comportamentului angajaților din instituție.

Prin intermediul biroului, pacienții, dar și aparținătorii acestora au posibilitatea să ni se adreseze atunci când consideră că actul medical, serviciile medicale sau comportamentul personalului medical sau auxiliar sunt neconforme sau când doresc să transmită un gest de mulțumire pentru modul cum au fost tratați pe durata internării, tratamentelor medicale sau alte servicii. Reclamațiile sau mulțumirile scrise se pot depune la Biroul Pacientului, loc în care se înregistrează ca ulterior să fie comunicate administrației SJU Baia Mare care decide pentru fiecare situație în parte“, a declarat Romana Furtună, președintele Asociației Prietenii Spitalului, în colaborare cu care a fost deschis acest birou.

Calitatea de mediator preluată de Biroul Pacientului își propune o ridicare a calității serviciilor medicale, dar și schimbarea opticii pacienților față de corpul medical din cadrul SJU. “Scopul acestui proiect este îmbunătățirea calității serviciilor medicale, dezvoltarea bunelor practici și a eticii profesionale în spital, schimbarea atitudinii pacientului față de cadrele medicale și a cadrelor medicale față de pacient, promovarea drepturilor și obligațiilor pacienților, creșterea gradului de satisfacție a pacienților. Într-un cuvânt: servicii medicale de calitate, comportament adecvat și profesionalism în relația medic-pacient (…) Biroul prin reprezentanții săi dorește să fie un mediator între pacienți și cadrele medicale, nu avocat al unei părți. Convingerea noastră e că vom încerca rezolvarea unor probleme înainte ca acestea să devină majore”, a explicat Romana Furtună.

Potrivit acesteia, Biroul Pacientului este coordonat de Ana Ghita, absolventă a Facultății de Sociologie Psihologie și a Școlii Postliceale Sanitare. Asociația Prietenii Spitalului sprijină anual SJU Baia Mare prin strângerea de fonduri pentru dotarea unor secții medicale, având o bună relație de colaborare. AGERPRES