Asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă – proiect adoptat în Senat

Senatorii au adoptat, în şedinţa de de pe 10 octombrie, un proiect legislativ care vizează asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. “Centrele de permanenţă se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi din mediul rural sau urban în care direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul, iniţiat de Guvern, are ca obiect modificarea şi completarea Legii 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal pentru desfiinţarea acestor centre, precum şi a schimbării modalităţii de stabilire a zonelor în care se înfiinţează centrele respective, potrivit actului normativ.

Totodată, înfiinţarea şi desfiinţarea centrelor de permanenţă este atributul direcţiilor de sănătate publică, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Din datele transmise de casele de asigurări de sănătate, în prezent, un număr de 352 de centre de permanenţă se află în relaţie contractuală cu acestea, şi de asemenea, 27 de centre de permanenţă au primit aviz de înfiinţare din partea Ministerului Sănătăţii şi şi-au exprimat intenţia de a intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă a trecut de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. AGERPRES